DF65 Sc. Särö 8/4

Välkommen till DF65 Sverigecupen i Särö

Arrangör Särö båtklubb.

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler. Dessa finns på DF65 hemsida.

Två undantag gäller, länsande båt håller undan för kryssande, oavsett bog, samt att beröring av alla märken tillåtet.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, anmälan senast 6 april, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).

Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 1030. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 15 00. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 1530. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande Vid fler deltagare än 18, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärke. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge västcupspoäng.

Priser Priser till de tre bästa, samt bästa Grand Master (+65)

Lokal information: Adressen är Säröhusvägen 5, Särö. Lokal kontakt, Calle Malmberg mobil: +46708992394. Vi har tillgång till klubbhus och toalett, varmt välkomna. Enkel lunch (typ korv med bröd eller liknande…) tillhandahålls till självkostnadspris.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning