DF65 Ranking Växjö 23/4

Välkommen till Ranking regatta i Växjö söndag 23 april.

Arrangör

DF Racing Sweden i samarbete med Växjö RC klubb.

PLats

Vi samlas vid den norra delen av Växjösjön segelplats nr 1.  Se bild längre ner “Seglingsplatser”  Utanför 4Krogar där det finns möjlighet till trevlig lunch.

Regler


Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, Appendix E samt DF65 klassregler. Dessa återfinns på hemsidan.

Regattan genomförs med tre undantag från ovan redogjorda kappseglingsregler. Undantagen består i att länsande båtar håller undan för kryssande, oavsett bog, samt att beröring av alla märken är tillåten. Vidare  att den nya A+ riggen i  den nya klassregeln inte är tillåten. Gäller året ut för ranking seglingar och vårt mästerskap i oktober. 2018 följer vi klassregeln fullt ut.

Klassförbundet tillämpar även en modell för tävlingsledning och domarövervakning som innebär engagemang från deltagarna i regattan. Modellen beskrivs ingående på skepparmötet.

 Villkor för att delta

Villkor för deltagande är medlemskap i Svenska DF65-förbundet (se hemsidan) och anmälan i formuläret nedan senast måndag innan regattan. Anmälningsavgiften är 100kr och betalas med SWISH till förbundets SWISH nummer: 1236034375 eller till BG: 769-5869. Glöm ej namn och segelnummer. I undantagsfall kan kontant betalning mottagas på plats.

 Tidsprogram

10.00 Välkommen och skepparmöte

10.30 Första start för dagen 45 min Lunch

15.30 Ingen start efter den tiden

Prisutdelning 15 min efter sista race

 Träning

Fredag den 21 april arrangeras träning. Tid och plats meddelas senast dagen innan på klassens hemsida.

 Genomförande

Om fler än 20 båtar närvarar delas flottan upp i heat enligt tyska systemet (dvs. bara 2/3 seglar varje race). Detaljer meddelas på rorsmansmötet. Om varje båt seglat 12 race kan tävlingen avslutas i förtid. Deltagarantalet är begränsat till 36.

 Banan

Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke vid kryssmärket och en “gate” som länsmärke. Start och mållinje kommer att vara mitt på kryssen och banan seglas 2 varv. Banskiss och detaljer förmedlas vid rorsmansmötet.

Seglingsplatser

Parkeringar område 1 finns  vid Simhallen på den östra sidan eller i anslutning till Invandrar museum. Finns även bakom IOGT byggnaden. Parkering område 2 finns i närheten av Tennishallen för promenad ut till dammarna. Vid område 3 vid Trummen finns parkering direkt i anslutning till seglingsplatsen på Trummenvägen. Den ligger till vänster närmast efter rondellen där man svänger in på Trummenvägen.

 Poängberäkning

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling, samt att de kappseglingar deltagaren vilar enligt gruppindelning ej räknas. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge ranking.

 Priser

Priser delas ut till de tre första seglarna.

 Praktiska detaljer

På lördag arrangeras en middagsträff. Anmälan till middagsträffen görs via mail ca 1 vecka före regattan. Kontakt: Magnus Timerdal, 070-999 89 43, magnustimerdal@me.com  

 

-Anmälan:
 
 

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0