DF65 Sc. Ljungskile 17/11

DF65 Tävling

Arrangör
Ljungskile Segelssällskap tillsammans med Svenska DF förbundet

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler / df95 klassregler Dessa finns på hemsidan.
Vi seglar, från 1 Jan 2019 under RRS, våra tidigare undantag gäller ej längre.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande
Medlemskap i Svenska DF65-förbundet,, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program
Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 16.00, vid heatsegling startas ingen ny omgång efter 15:30. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning snarast efter sista race. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande
Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana
Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärken. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat och ranking.

Priser
Pris till de tre bästa samt bästa grand master.

Lokal information:
Adressen är Strandvägen 26, 459 30 Ljungskile. Lokal kontakt, Bo Gullberg bosse@bogullberg.se 070 646 46 43, Richard Malm richard@rritkon.se 070 825 01 14.
Det kommer att finnas möjlighet att köpa lunch. Vi har tillgång till klubbhus och toalett varmt välkomna.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 12
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Rolf Danehammar SWE 46 UKSS Ja
Bosse Gullberg SWE 63 LjSS
Richard Malm SWE 71 LjSS
Ulf Lindberg SWE 645 Lillkyrka
Lars Smit SWE 423 LJSS
Jonas Samson SWE 60 HaSS
Thomas Aastradsen SWE 40 LjSS
Petter Kostmann SWE 3 BrSS
Lars Hagström SWE 314 StSS Ja
Christer Sörvik SWE 5 StSS
Peter Wallin SWE 470 KgSS

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning