DF65 Sc. Ljungskile 17/11

DF65 Tävling

2019-11-16
Deltagarlista med preliminära grupper: DF_Resultatmall_Ljungskile_191116-Deltagarlista

Arrangör
Ljungskile Segelssällskap tillsammans med Svenska DF förbundet

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler / df95 klassregler Dessa finns på hemsidan.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande
Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program
Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 16.00, vid heatsegling startas ingen ny omgång efter 15:30. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning snarast efter sista race. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande
Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana
Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärken. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat och ranking.

Priser
Pris till de tre bästa samt bästa grand master.

Lokal information:
Adressen är Strandvägen 26, 459 30 Ljungskile. Lokal kontakt, Bo Gullberg bosse@bogullberg.se 070 646 46 43, Richard Malm richard@rritkon.se 070 825 01 14.
Det kommer att finnas möjlighet att köpa lunch. Vi har tillgång till klubbhus och toalett varmt välkomna.

Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning