DF65 Sc. Mariestad 20/10

DF65 Tävling

Arrangör
Mariestads Segelklubb tillsammans med Svenska DF förbundet

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler / df95 klassregler Dessa finns på hemsidan.
Vi seglar, från 1 Jan 2019 under RRS, våra tidigare undantag gäller ej längre.
Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande
Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program
Rorsmansmöte kl 10:00 utanför Café Baltzar i Sjötorp. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 16.00, vid heatsegling startas ingen ny omgång efter 15:30. Avslutning i Cafét med prisutdelning snarast efter sista målgång. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande
Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana
Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärken. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser
Pris till de tre bästa samt bästa grand master

Lokal information
I skrivande stund är planen att genomföra seglingen i Sjötorp, skulle det vara så att det inte går kommer vi att meddela detta under dagarna innan seglingarna på Facebook-sidan ”dragon force 65 sweden” och här. Hotell finns i Maristad se “nätet”. Goda parkeringsmöjligheter för husbilar i Sjötorp. MSK kommer ordna så att lunch kan köpas i Café Baltzar båda dagarna. Toaletter kommer att vara öppna i anslutning till tävlingsarenan.

Tänk på att det tar ca 30 min med bil från Mariestad till Sjötorp.
Kontaktperson ur MSK är Jan-Olof Carlsson 070-207 66 86.
Tävlingsledare/ Seglingsledare blir Jan-Olof Carlsson, ansvarig resultat blir Thomas Kulldin för båda dagarna efter samverkan med Petter Kostman. 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 34
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Ulf Lindberg SWE 645 Lillkyrka
Rolf Danehammar SWE 46 UKSS Ja
Thomas Kulldin SWE 57 Mariestad Ja
Bosse Gullberg SWE 63 LjSS
Richard Malm SWE 71 LjSS
Mats Hagman SWE 14 Saltsjö-Boo Ja
Lars Smit SWE 423 LJUNGSKILE
Jonas Samson SWE 60 HaSS
Thomas Aastradsen SWE 40 LjSS
Bo Rogalin SWE 145 LinSS Ja
Johan Schelin SWE 73 MSK
Magnus Bood SWE 853 MSK
Lars-Erik Lundin SWE 947 SRSS Ja
CarlFredrik Nycander SWE 41 Åkersberga
Tim Shuwalow SWE 17 KSSS
Gert Birgersson SWE 65 MSK
Mats Claesson SWE 24 LBK
Jan Carlsson SWE 247 MSK
Magnus Timerdal SWE 8 SRSS
Peter Wallin SWE 470 KgSS
Christer Sörvik SWE 5 StSS
Mats Lundgren SWE 51 Strömstad SS
Petter Kostmann SWE 3 BrSS
Anders Blom SWE 520 MSK
Peter Fredén SWE 981 MSK
Pelle Georgsson SWE 74 LinSS
Olle Krogh SWE 77 SRSS
Peter Blomberg SWE 1711 SRSS
Curt Gustafsson SWE 413 MSK Ja
Åke Wickström SWE 187 MSK Ja
Michael Collberg SWE 21 Msk
Bo Lindsjö SWE 59 Mss Ja
Mikael Malmgren SWE 20 BKSS

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning