DF65 Sc. Mariestad 28/10

Mariestads hamn

DF 65 Delsegling “Sverigecupen” i Mariestad 28/10

Alarm, Alarm–Blixtmeddelande……20181026 kl 10.35

Av flera anledningar flyttas delsegling Sverige Cupen28/10 till ny plats!!!

Ny plats Sjötorp……

Sjötorp ligger ca 2 mil norr om Mariestad.

När ni kommer till Sjötorp parkering “nere” vid gästhamnen på grusplan (ställplatser) gratis parkering till vänster efter bodarna, ca 150 meter från seglingsarenan.

Rorsmansmötet genomförs i anslutning till “övre hamnbassängen” seglingsarenan där café Baltzar ligger. Start kl 10 00.

Tyvärr har vi ingen lokal för förberedelser med båtar m m, förberedelserna får ni göra i det fria….kanske bra att fixat båten innan ni åker…OBS!! Det kan bli kallt under söndagen..klädsel..

Det blir således utomhus-övning hela dagen, det positiva är att café Baltzar har öppet för lunch. Trevligt om så många som möjligt vill äta lunch, återkommer med intresset vid rorsmansmötet.

Efter seglingar prisutdelning vid lämplig plats enligt tävlingsledningen.

Adress för parkeringen är: Stenbordsvägen 4 542 66 Sjötorp

 För tävlingsledningen.

Jan-Olof Carlsson MSK

Arrangör
DF 65 Förbundet i samarbete med Mariestads segelklubb. Tävlingsledare J-O Carlsson MSK, Seglingsledare meddelas på Rorsmansmötet.

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler. Dessa finns på df 65 hemsida.
Två undantag gäller , länsande båt håller undan för kryssande, oavsett bog, samt att beröring av alla märken tillåtet. Riggar som är tillåtna är A+,A,B och C.
Eventuellt kommer seglare att tas i anspråk för start och målgång, detta meddelas under rorsmansmötet.

Villkor för deltagande
Medlemskap i Svenska df65-förbundet, anmälan senast 22/10, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish ( DF 65 förbundet )
123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program
Under lördagen 27/10 må träning genomföras i hamnen på anvisad plats, bojar kommer att ligga i så organiserad träning kan genomföras.
Under söndagen startar vi med rorsmansmöte kl 10 00 i klubbstugan, därefter kan det bli aktuellt med en kortare bilresa beroende på var det är lämpligast att segla. Första start ca 11 00. 12 stycken seglingar genomförs och sista segling ca 15 30 med avslutning i klubbstugan med prisutdelning.

Genomförande
Om fler än 20 båtar delas flottan upp enligt tyska systemet, enligt rutin.

Bana
Banan är en kryss-länsbana med spridarmärket och en “gate” som länsmärke. Enligt standarbana df 65.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling, samt att de kappseglingar deltagaren vilar enligt gruppindelning ej räknas. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge ranking.

Priser
Priser till de tre bästa i totalresultatet. Dessutom de tre bästa i Grandmasterklassen.

Möjligt boende
Hänvisning till hotell eller vandrarhem i Mariestad:
Hotell Vänerport
Hotell Aqva
Vandrarhemmet

Övrigt

OBSERVERA ATT UNDER LÖRDAGEN OCH SÖNDAGEN GENOMFÖRS LUNCH GENOM EGEN FÖRSORG!

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning