DF65 Sc. Ulricehamn 19/5

Arrangör
DF Förbundet tillsammans med Ulricehamns Kappseglingssälskap, UKSS

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler. Dessa finns på förbundets hemsida.
Två undantag gäller, länsande båt håller undan för kryssande båt, oavsett bog, samt att beröring av alla märken tillåtet. 6 båtlängders zon vid märke.

Villkor för deltagande
Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet). Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program
Rorsmansmöte kl. 10:00, utanför Restaurang Bryggan (mot vattnet). Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling, vid gruppsegling gäller ingen ny gruppomgång, startas efter kl. 16:00. Avslutning med prisutdelning ca 10 minuter efter målgång. Lunchuppehåll ca 1h vid lämplig tidpunkt.

Genomförande
Beroende på deltagarantal kan s.k. heatsegling i grupper genomföras.

Bana
Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärke. Banlängden anpassas så att 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser
Pris till de tre första båtarna samt bästa Grand Master

Mat
Det kommer att finnas möjlighet att köpa lunch i restaurangen.

Plats
Seglingarna genomförs centralt i staden så att vi kan locka åskådare att upptäcka radioseglingens charm.
Vi parkerar utanför restaurang Bryggan, på Strandgatan 7 Ulricehamn, för samling.

Kontakt
Petter Kostman 0729 66 91 06 DF-förbundet
Rolf Danehammar 0708 66 66 71, UKSS

 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning