DF65 Stenungsund 26/11

DF65 Rankingtävling , Västcupen och KM för StSS

Arrangör
Stenungsunds Segelsällskap. Tävlingen blir också deras Klubbmästerskap för anmälda klubbmedlemmar.

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler. Dessa finns på df 65 hemsida.

Två undantag gäller, länsande båt håller undan för kryssande, oavsett bog, samt att beröring av alla märken tillåtet.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande
Medlemskap i Svenska df65-förbundet, anmälan senast 24 november, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish ( DF 65 förbundet )

123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program
Under söndagen startar vi med rorsmansmöte kl 10:30 i klubbstugan. Första start ca 11 00. Minst 12 seglingar planeras och sista segling senast 15 30 med avslutning i klubbstugan med prisutdelning. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan. Alternativ seglingsplats kan komma att användas. Första valen ligger på StSS RC hemsida

Genomförande
Vid fler deltagare än 21, så delas vi in i grupper enligt det tyska systemet.

Bana
Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärke. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge ranking/västcupspoäng.

Priser
Priser till de tre bästa i totalresultatet. Separata priser samt nyttopriser ges till förmån för StSS KM deltagare.
  
Lokal information:
Adressen är Stenungs Allé 7 i Stenungsund. Lokal kontakt, Christer Sörvik mobil: +46702007405. Vi har tillgång till klubbhus och toaletter, varmt välkomna. Alternativ seglingsplats kan komma att användas. Första valen ligger på StSS RC hemsida

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning