DF65 Öckerö 21/1

DF65 Tävling

 Arrangör XSS – De tio öarnas SS

Årsupptakt 2018 med premiär för A+-riggen. Samtliga godkända riggar är tillåtna enligt internationella regeln. (A+ A B C)

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler. Dessa finns på DF65 hemsida.

Två undantag gäller, länsande båt håller undan för kryssande båt, oavsett bog, samt att beröring av alla märken tillåtet.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, anmälan senast 15 januari, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset Öckerö hamn. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 15:00. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 15:30. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärke. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser Pris till de tre bästa.

Lokal information: Adressen är: Stranden 14, 475 31 Öckerö
Lokal kontakt, 0706-903298, Mikael Pettersson info@ockerohamn.se. Vi har tillgång till klubbhus och toalett samt även ett trevligt fik med goa räkmackor o varmt kaffe. Varmt välkomna!

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning