DF95 Halmstad 17/3

DF95 Tävling

Arrangör Halmstads Segelsällskap

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler. Dessa finns på DF65 hemsida.

Två undantag gäller, länsande båt håller undan för kryssande båt, oavsett bog, samt att beröring av alla märken tillåtet. 6 båtlängders zon vid märke.
Samtliga riggar,  A B C D som är godkända enligt internationella regeln får användas.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande Anmälan senast 14 mars, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet). Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 15:00. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 15:30. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper.

Bana Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärke. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser Pris till de tre bästa.

Lokal information: Adressen är Halmstads Segelsällskap, Småbåtsgatan 3 Halmstad. Lokal kontakt, Jonas Samson, jonasswe@icloud.com. Lunch ordnas själv.
Vi har tillgång till klubbhus och toalett, varmt välkomna. 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning