DF95 Nationell Ranking 2 Gottskär 13/11

Seglingarna genomförs i enlighet med RF:s och SSF:s riktlinjer 2021-06-01. Här gällande råd och rekommendationer generellt: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/>”

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet.

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 48.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 29 oktober via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se<http://www.dragonforce65.se/>

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 29 september. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering, rorsmansmöte och besiktning

4.1 Registrering och rorsmansmöte görs utanför SS Kaparens klubbhus i Gottskärs Hamn senast 2021-11-13 kl. 09.30

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att vid registrering.

7. Genomförande

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning anpassad till antalet anmälda. Start och målgång sköts av frivilliga från SS Kaparen. Ansvar för dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 4 med 12 seglare i varje grupp.

8. Kappseglingsområde och bana

8.1 Kappseglingarna genomförs i vattnen utanför Gottskär.
Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och “gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B- 1A – 1B- mål

9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.

10. Poängberäkning

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort.

10.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för nationell ranking

Parkering.

Gottskärs Hamn, observera avgift.

Startsida | Gottskärshamn (gottskarshamn.se)<https://www.gottskarshamn.se/>

Boende

Närmaste hotell är Gottskär Hotell, Gottskär Hotell, konferenshotell & upplevelser mitt på västkusten nära Gbg (gottskarhotell.com)<https://www.gottskarhotell.com/>

Fler boende möjligheter finns i Kungsbacka, Boende i Kungsbacka Kungsbacka Turism (visitkungsbacka.se)<https://www.visitkungsbacka.se/sv/boende/>

Program

Registrering och rorsmansmöte 09:30

Första start ca 10:00

Lunchen kommer att hållas så kort som möjligt. Ev kommer en enkel lunch att serveras i klubbhuset om pandemireglerna tillåter.

Ingen ny omgång startas efter 16:00

För mer information kontakta Jari Heiskanen, jari@heiskanen.se<mailto:jari@heiskanen.se>, 0732-712339

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning