DF95 Nationell Ranking 2 Kumla Sjöpark

DF95 Nationell Ranking Kumla Sjöpark 28 maj 2022

INBJUDAN – nationell rankingregatta i Kumla Sjöpark.

Datum:                              Lör, 28 maj

Plats:                                  Kumla Sjöpark

Tävlingens nivå:             Grön

Båtklass:                            DragonForce 95

Arrangör:     Karlskoga Segelsällskap tillsammans med Svenska DF-förbundet. 

Kontakt 

Karlskoga Segelsällskap Peter Wallin 070-580 8789,
DF förbundet Magnus Timerdal 070 999 89 43

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 36.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking samt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 14 maj via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se 

3.2 Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas
Swish: 070-4670499 (Magnus Olofsson)
Bankgiro: 5375-6920

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

6.1       09.30–10.00  Registrering                   
            10.00              Skepparmöte 
            10.30              Första varningssignal
            Ca 12.30        Lunchpaus
            16.00              Ingen ny omgång startar efter denna tid

7. Genomförande 

7. 1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Vid gruppindelning THS , gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kan det användas två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i Kumla Sjöpark

 9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas 
Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. 
Rundningsmärkena är bojar.

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att segla.

9.5Maxtid för första båt i mål är 20 min

9.6 En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.

10. Protester och straff

10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.2 KSR appendix T gäller.

11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet,
med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för att räknas in i riksranking

11.3 Andra regioners seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

12. Lokal information

Lunchrestaurang: Restaurang Goda Rum, Kyrkogatan 45 i Kumla.
Camping: Djupadalsbadets Camping

                                                      Välkomna!

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 24
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Peter Wallin SWE 470 Karlskoga
Mats Hagman SWE 14 SRSS Ja
Mats Claesson SWE 24 LBK
Rolf Andersson SWE 93 BoSS Ja
Ulf Lindberg SWE 58 Karlskoga
Lars smit SWE 423 LJSS
Rolf Danehammar SWE 64 UKSS Ja
Gert Birgersson SWE 86 MSK
Lars-Erik Lundin SWE 66 SSRS Ja
Thomas Karlsson SWE 10 SSH
Magnus Timerdal SWE 8 SRSS
Stig Strömkvist SWE 133 RHSS Ja
Richard Malm SWE 15 LjSS
Jonas Samson SWE 60 Halmstad
Bosse Gullberg SWE 87 Ljungskile
Magnus Bood SWE 1 MSK
Jari Heiskanen SWE 9 SS Kaparen
Petter Forsen SWE 99 täby Ja
Michael Collberg SWE 21 Msk
Peter Fredén SWE 5 MSK
Johan Schellin SWE 80 MSK
Mikael Malmgren SWE 269 Bkss
Claus Lindström SWE 144 SRSS Ja

Avanmälan görs via mail till peter.w.wallin@telia.com för manuell borttagning