DF95 Nationell Ranking Stockholm 15 oktober 2022

INBJUDAN

Datum:                               15 oktober

Plats:                                   Ålstens Båtsällskap

Tävlingens nivå:                Grön

Båtklass:                             DragonForce 95

Arrangör:                           Stockholms Radiosegelsällskap och DF65 Sthlm Fleet

Tävlingsledare: Mats Claesson/Göran Uggla

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.
2.4 Max antal deltagare är 36.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.


3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 14 augusti via DF-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 200kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 senast den 10 oktober. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs i och med betald anmälningsavgift.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.


5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att vid registrering. 

6. Program

Lördagen 15 oktober          

10.00             Skepparmöte

Ca.10.20        Första start

Ca 12.30        45 minuter lunch

15.30              Ingen ny omgång startar efter denna tid

16.00             Prisutdelning (eller snarast efter sista båt gott i mål).

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar skall genomföras för att räknas som rankinggrundande.

7.2 Vid gruppindelning THS, gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kan det användas två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 


8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs utanför Ålstens Båtsällskap vågbrytare.

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken. Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål.

8.3 Maxtid för första båt i mål är 20 min

8.4 En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.


9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.


10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoängsystemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för att räknas som nationell ranking.
10.3 Utländska seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

Priser: Godis!

Hitta till: Ålstens Båtsällskap ligger i Bromma, Stockholm. Adressen är Grönviksvägen 9

Du hitta mer info om sällskapet och platsen på:https://alstensbs.nu/

För mer info: Mats Claesson, 070-693 49 67, mats.swe24@gmail.com

Göran Uggla, 070-761 53 09

Mats Hagman, 070-628 12 10, mats.hagman@gmail.com

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning