DF95 Nationell Ranking Varberg 19 mars 2022

DF95 Nationell Ranking Varberg 19 mars 2022

INBJUDAN – nationell rankingregatta i Varberg.

Datum:                              Lör, 19 mars

Plats:                                  Varberg

Tävlingens nivå:               Grön

Båtklass:                            DragonForce 95

Arrangör:     Varbergs SS tillsammans med Svenska DF-förbundet. 

Kontakt 

Varberg SS Mattias, 0760 662599, DF förbundet Magnus Timerdal 070 999 89 43

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 36.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking samt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 7 mars via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se samt via mail till tilllinjettseglare@gmail.com  se lokal information nedan.

3.2 Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas till Varbergs SS via Swish till 0760662599 senast 7 mars. OBS se mer info under lokal information.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

6.1 Lördag 18 juni      09.30–10.00  Registrering                   
                                       10.00              Skepparmöte 
                                       10.30              Första varningssignal
                                       Ca 12.30        Lunchpaus
                                       16.00              Ingen ny omgång startar efter denna tid

7. Genomförande 

7. 1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Vid gruppindelning THS , gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kan det användas två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i anslutning till Varbergs SS anläggning Klövern på Getterön Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

 9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas 
Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. 
Rundningsmärkena är bojar.

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att segla.

9.5Maxtid för första båt i mål är 20 min

9.6 En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.

10. Protester och straff

10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.2 KSR appendix T gäller.

11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet,
med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för att räknas in i riksranking

11.3 Andra regioners seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

12. Lokal information

Kaffe, frallor och lättare lunch ingår i anmälningsavgiften 200 kr.

På lördagkvällen hoppas vi kunna ha gemensam samling DF95/IOM-seglare på någon av stadens restauranger. 

För att kunna reservera bord så sker anmälan om deltagande samtidigt som anmälan om deltagande seglingar senast 7/3 till linjettseglare@gmail.com alt. 0760-662599.

Anmälningsavgift erläggs via swish i samband med anmälan till 0760662599

Varberg erbjuder ett antal olika boenden att välja på, men för att vi ska vara relativt samlade så rekommenderas följande alternativ:

Hotell Clarion/ Fregatten                          0340-677000      cc.fregatten@choice.se

Hotell Gästis                                               0340-18050        info@hotellgastis.se

Fästningens – rum vid havet                    0340-692469      info@fastningens.se

Varbergs Stadshotell & SPA                     0340-690100       info@varbergsstadshotell.com

Boka i god tid innan.

Vid ev. frågor tveka inte att ringa eller maila Mattias på 0760-662599 alt. linjettseglare@gmail.com

                                                      Välkomna!

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning