DF95 Premiär regatta Växjö 22/4

Välkommen till Klassens första officiella regatta i Växjö 22 april.

vaxjosjon

Arrangör

DF Racing Sweden i samarbete med Växjö RC klubb.

PLats

Det blir Plats nr 3 i sjön Trummen Se bild längre ner “Seglingsplatser” Sväng ner på Trummenvägen i rondell. Parkering på vänstersida ca 150 m längre fram. 

Regler


Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, Appendix E samt DF65 klassregler. Dessa återfinns på hemsidan.

Regattan genomförs med två undantag från ovan redogjorda kappseglingsregler. Undantagen består i att länsande båtar håller undan för kryssande, oavsett bog, samt att beröring av alla märken är tillåten. 

Klassförbundet tillämpar även en modell för tävlingsledning och domarövervakning som innebär engagemang från deltagarna i regattan. Modellen beskrivs ingående på skepparmötet.

 Villkor för att delta

Villkor för deltagande är medlemskap i Svenska DF65-förbundet (se hemsidan) och anmälan i formuläret nedan senast måndag innan regattan. Anmälningsavgiften är 100kr och betalas med SWISH till förbundets SWISH nummer: 1236034375 eller till BG: 769-5869. Glöm ej namn och segelnummer. I undantagsfall kan kontant betalning mottagas på plats.

 Tidsprogram

10.00 Välkommen och skepparmöte

10.30 Första start för dagen 45 min Lunch

16.00 Ingen start efter den tiden

Prisutdelning sker ca 17.00 i RC Seglarverkstaden. Stallvägen 10 Smedjan vid Teleborgs ridskola. ca 4 km från Växjösjön.

 Träning

Fredag den 21 april arrangeras träning. Vi utgår från RC Seglarverkstaden Stallvägen 10 vid tillräckligt intresse. Mer info kommer.

 Genomförande

Om fler än 20 båtar närvarar delas flottan upp i heat enligt tyska systemet (dvs. bara 2/3 seglar varje race). Detaljer meddelas på rorsmansmötet. Om varje båt seglat 12 race kan tävlingen avslutas i förtid. Deltagarantalet är begränsat till 36.

 Banan

Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke vid kryssmärket och en “gate” som länsmärke. Start och mållinje kommer att vara mitt på kryssen och banan seglas 2 varv. Banskiss och detaljer förmedlas vid rorsmansmötet.

Seglingsplatser

Parkeringar område 1 finns  vid Simhallen på den östra sidan eller i anslutning till Invandrar museum. Finns även bakom IOGT byggnaden. Parkering område 2 finns i närheten av Tennishallen för promenad ut till dammarna. Vid område 3 vid Trummen finns parkering direkt i anslutning till seglingsplatsen på Trummenvägen. Den ligger till vänster närmast efter rondellen där man svänger in på Trummenvägen

 Poängberäkning

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling, samt att de kappseglingar deltagaren vilar enligt gruppindelning ej räknas. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge ranking.

 Priser

Priser delas ut till de tre första seglarna.

 Praktiska detaljer

På lördag arrangeras en middagsträff. Anmälan till middagsträffen görs via mail ca 1 vecka före regattan. Kontakt: Magnus Timerdal, 070-999 89 43, magnustimerdal@me.com  

 

 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0