DF95 tävling 16/11 Ljungskile

DF95 Tävling

Arrangör
Ljungskile Segelssällskap tillsammans med Svenska DF förbundet

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler / df95 klassregler Dessa finns på hemsidan.
Vi seglar, från 1 Jan 2019 under RRS, våra tidigare undantag gäller ej längre.
Samtliga riggar A B C D – DF95 som är godkända enligt internationella regeln får användas.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande
Medlemskap i Svenska DF65-förbundet,, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program
Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 16.00. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 16:30. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande
Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana
Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärken. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser
Pris till de tre bästa.

Lokal information:
Adressen är Strandvägen 26, 459 30 Ljungskile. Lokal kontakt, Bo Gullberg bosse@bogullberg.se 070 646 46 43, Richard Malm richard@rritkon.se 070 825 01 14.
Det kommer att finnas möjlighet att köpa lunch. Vi har tillgång till klubbhus och toalett varmt välkomna.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 5
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Jonas Samson SWE 60 HaSS
Ulf Lindberg SWE 645 Karlskoga
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Peter Wallin SWE 470 KgSS
Richard Malm SWE 15 LjSS
 
Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning