DF95 Göteborg 3/3

DF95 Tävling

Arrangör SS Kaparen 

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df95 klassregler. Dessa finns på DF65 hemsida.

Två undantag gäller, länsande båt håller undan för kryssande båt, oavsett bog, samt att beröring av alla märken tillåtet. 6 båtlängders zon vid märke.
Samtliga riggar, A B C D som är godkända enligt internationella regeln får användas.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande anmälan senast 1 mars, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet). Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 15:00. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 15:30. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper.

Bana Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärke. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser Pris till de tre bästa.

Lokal information: Adressen är SS Kaparen Gottskärsvägen 180
43994 Onsala. Lokal kontakt, Magnus Timerdal magnustimerdal@me.com. Vi har tillgång till klubbhus och toalett, varmt välkomna. 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning