DF65 Sc. Halmstad 22/9

DF65 Sverige Cup

Arrangör Halmstads Segelssällskap tillsammans med Svenska DF förbundet

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler / df95 klassregler Dessa finns på hemsidan.
Vi seglar, från 1 Jan 2019 under RRS, våra tidigare undantag gäller ej längre.
Samtliga riggar A+ A B C – DF65 som är godkända enligt internationella regeln får användas.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, , anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 15.30. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 16:00. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärken. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser Priser till de tre bästa, samt till bästa Grand Master

Lokal information: Adressen är småbåtsgatan Halmstad. Lokal kontakt, Jonas Samson jonasswe@icloud.com, 0729-630990. Vi har tillgång till klubbhus och toalett, varmt välkomna. 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 26
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Rolf Danehammar SWE 46 UKSS Ja
Krister Carlsson SWE 22 Stss
Thomas Kulldin SWE 57 Mariestad Ja
Bosse Gullberg SWE 63 LjSS
Richard Malm SWE 71 LjSS
Ulf Lindberg SWE 645 Lillkyrka
Lars Smit SWE 423 LJSS
Jonas Samson SWE 60 HaSS
Petter Kostmann SWE 3 Göteborg
Thomas Aastradsen SWE 40 LjSS
Rolf Andersson SWE 93 BoSS
Mats Lundgren SWE 51 Strömstad SS
Magnus Odin SWE 11 Halmstad
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Göran Ingers SWE 574 RHSS Ja
Hans-Bertil Johansson SWE 30 Malmö SS Ja
Ingmar Fransson SWE 102 Rhss rc Ja
Mats Hansson SWE 222 SBK
Christer Sörvik SWE 5 StSS
Thomas Malmberg SWE 358 BGCC
Bo Lindsjö SWE 59 Mss Ja
Curt Rådenholt SWE 329 RHSS Ja
Jari Heiskanen SWE 9 SS Kaparen
Hans Larsson SWE 36 Sölvesborg Ja
Mikael Malmgren SWE 20 BKSS
Jonas Sardal SWE 951 LJSS

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning