DF65 SM Ljungskile 30/8-1/9

Inbjudan

Svenska Mästerskapen för DF65 2024

Datum: 30 augusti – 1 september 2024

Plats: Ljungskile

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass: DragonForce 65

Tävlingen gäller: Öppen klass

Arrangör: Ljungskile Segelsällskap (LjSS)

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande eller stödperson som sitter i en hämtbåt ska bära CE-märkt flytväst eller räddningsväst.

2.      Villkor för att delta

2.1    Tävlingen gäller öppen klass och varje tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.2    Varje tävlande som är svensk medborgare ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.3    Tävlande ska ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet för 2024.

2.4    Deltagarantalet är begränsat till max 54.

2.5    Svensk ranking kommer att användas för uttagning vid överteckning. LjSS tilldelas 4 platser att fördela enligt egna principer.

2.6    Utländska deltagare tilldelas plats om överteckning ej är aktuellt.

2.3    Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen.

3.      Anmälan

3.1    Anmälan ska göras senast den 16 augusti 2024 via DF65-förbundets hemsida
www.dragonforce65.se

3.2    Anmälningsavgiften är 600 kr som betalas med Swish (Ljungskile
Segelsällskap), 123 143 69 55, alternativt Bankgiro: 867-1794. Detta ska
ske senast 16 augusti. Matpaket med lunch för bägge dagarna, kaffe
med fikabröd etc. kan köpas till för 200 kr. Detta betalas lämpligen
samtidigt som anmälningsavgiften.

4.      Registrering och besiktning

4.1    Registrering ska göras vid LjSS Klubbhus, Strandvägen 26, Ljungskile fredag 30 augusti mellan kl 15.00-18.00 alternativt lördag 31 augusti kl 8.00-9.00.

4.2    Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens.

4.3    En båt kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna.

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på tävlingens webbplats i Sailarena samt anslås på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen/startplatsen.

6.      Tidsprogram

6.1    30/8  15.00 – 18.00      Registrering och träningsrace
         18.00                   After Sail i klubbhuset  


31/8  08.00 – 09.00      Registrering
         09:00                   Välkommen och skepparmöte
         Snarast därefter  Första start för dagen
         17.00                   Ingen start av ny kappsegling efter den tiden


1/9    09.00                   Skepparmöte
          09:15                   Första start för dagen
          15.00                   Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
          Snarast efter sista målgång – Prisutdelning

7.      Genomförande

7.1    Kappseglingskommittén kommer att försöka genomföra så många kappseglingar som är möjligt inom den tid som anges i punkt 6.

7.2    Vid upp till cirka 20 tävlande båtar kommer kappseglingarna att genomföras som en rak serie. Om antalet tävlande båtar överskrider ca 20 kommer Simple Heat Racing System (SHRS) att tillämpas alternativt gruppindelning enligt Tysk Heat-Segling (THS).

7.3    Vid gruppindelning enligt SHRS eller THS kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking eller lottning, vilket anslås på anslagstavlan.

7.4    Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra fördelning till grupper och heat eller avbryta en påbörjad omgång.

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs vid Ljungskile Segelsällskap. Exakt plats meddelas på skepparmötet och kan komma att ändras.

8.2    Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinje placeras ca 1/3 upp från länsmärken. Mållinjen är de två innersta bojarna vid kryssmärket. Banan seglas: Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – mål.

9.      Protester och straff

9.1    Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finner lämpligt och avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 65.2.

9.2    KSR appendix T1 gäller.

10.    Poängberäkning

10.1  Poängberäkning sker enligt KSR appendix A och A5.3 samt med de ändringar som följer av SHRS eller THS.

10.2  KSR A2.1 ändras så att efter fyra genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas bort. Och så vidare för var åttonde kappsegling.

10.3  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

10.4  Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.

11.    Priser

11.1  Svenska Seglarförbundets Mästerskapstecken samt priser till de 10 bäst placerade seglarna, Pris kommer delas ut till bästa Grand Master.

11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2024, kapitel 8 Mästerskapbestämmelser.

11.3  Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

Datum: 2024-06-27

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 31
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)Betalt
Richard Malm SWE 71 Ljungskile
Bosse Gullberg SWE 63 LjSS
Lasse Karlsson SWE 29 Sbk Ja
Lars Adelbertsson SWE 38 SBK
Olle Apelqvist SWE 127 VSS
Stellan Nilsson SWE 663 LjSS
Jari Heiskanen SWE 9 Kungsbacka
Lars Smit SWE 423 LJSS
Tim Shuwalow SWE 17 KSSS
Gunnar Gustavsson SWE 211 Ljss
Kenth Bengtsson SWE 190 MTSS Ja
Olle Krogh SWE 77 SRSS Ja
Michael Collberg SWE 21 Msk
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Mats Hagman SWE 14 Saltsjö-Boo Ja
Stig Strömkvist SWE 133 RÅÅ Ja
Bengt Oldsberg SWE 159 SRSS Ja
Rolf Andersson Andersson SWE 93 Boss Ja
Mats Sjöberg SWE 172 LjSS
Göran Sjöberg SWE 230 LjSS
Mats Claesson SWE 24 LBK
Magnus Timerdal SWE 8 SRSS Ja
Andreas Birath SWE 150 LjSS
Kent Gunnarsson SWE 100 VASS Ja
Curt Rådenholt SWE 329 RHSS Ja
Peter Axell SWE 557 SSVät Ja
Peter Litzén SWE 164 LjSS
Jan Johansson SWE 152 StSS Ja
Lars Emilsson SWE -34 Simrishamn
Peter Blomberg SWE 13 SRSS
Bobbo Lindholm SWE 260 Vadstena

Avanmälan görs via mail till Richard.malm@rritkon.se för manuell borttagning