DF95 Nationell Ranking 1 21/8 Stockholm

Fredrik Edgren KLM Mästare 2017

Seglingarna genomförs i enlighet med RF:s och SSF:s riktlinjer 20210601. Här gällande råd och rekommendationer generellt: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19” 

Datum:                               21 augusti

Plats:                                   Ålstens Båt Sällskap. Kan ändras. Meddelas här.

Alla anmälda seglare meddelas i händelse av att regattan kommer att genomföras på annan plats pga. ogynnsamma vindförhållanden.

Tävlingens nivå:                Grön

Båtklass:                             DragonForce 95

Arrangör:                           Stockholms Radiosegelsällskap och DF Sailing Sweden

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.
2.4 Max antal deltagare är 48.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.


3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 14 augusti via DF-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 20 juli. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs i och med anmälan

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.


5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att vid registrering. 

6. Program

Lördagen 21 augusti         

10.00             Skepparmöte

10.15             Första start

Ca 12.00        45 minuter lunch

15.30             Ingen strat efter 15.30

16.00             Prisutdelning

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar skall genomföras för att räknas som rankinggrundande.

7.2 Är antalet deltagare stort genomförs tävlingen med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 20. Maximalt antal grupper är 3 med 10 seglare i varje grupp. 


8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs utanför vågbrytaren i Ålsten båtsällskaps hamn. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål


9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.


10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för nationell ranking ska räknas
10.3 Utländska seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

Priser: Vi får se!!.

För mer info: Mats Hagman, 070-628 12 10, mats.hagman@gmail.com

                         Magnus Timerdal, 070- 999 89 43, magnustimerdal@me.com

Hitta till: Ålstens Båtsällskap ligger i Bromma, Stockholm. Adressen är Grönviksvägen 9.

Du hitta mer info om sällskapet och platsen på: https://alstensbs.nu/

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning