DF95 SM Nynäshamn 23-24/10

Fredrik Edgren KLM Mästare 2017

Datum:         23-24/10 2021

Plats:            Nynäshamn

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass:     DragonForce 95

Arrangör:     Nynäshamns Segelsällskap, NSS, i samarbete med DF65-förbundet

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2.      Villkor för att delta

2.1    Tävlingen gäller öppen klass och den tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.2    Tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.3    Tävlande ska ha erlagt medlemsavgift till DF65/95-förbundet.

2.4    Deltagarantalet är begränsat till max 36.

2.5    Svensk ranking kommer att användas för uttagning vid överteckning. NSS tilldelas 2 platser att fördela enligt egna principer.

2.6    Utländska deltagare tilldelas plats om tävlingen inte övertecknats av svenska seglare.

3. Anmälan 

3.1  Anmälan ska göras senast 2/10 via DF65/95-förbundets hemsida
       www.dragonforce65.se

3.2    Anmälningsavgiften är 400 kr och betalas via Swish nr 1236034375 eller bankgiro 769-5869, senast 16/10. Ange namn, segelnummer och klass.

4.      Registrering och besiktning

4.1    Registrering görs i anslutning till tävlingsområdet senast 09:30 den 23/10

4.1    Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens. 

4.2    En båt kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassreglerna.

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgänglig på tävlingens webbplats samt gås igenom på skepparmötet.

6.      Tidsprogram

6.1 Program

23/10    09.00 – 09.30       Registrering på tävlingsexpeditionen
              10.00                      Välkommen och skepparmöte
              10.30                      Första start för dagen
              17.00                      Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
              18.00                      After Sail på Seglarhotellet

24/10      09.30                      Skepparmöte
              10.00                      Första start för dagen

              15.00                      Ingen ny omgång startas efter 14.30. (Avslutas inte den sista omgången före 15.30 räknas alla delseglingar i den icke kompletta omgången bort.)   

              16.00                      Prisutdelning (eller snarast efter sista målgång)

7.      Genomförande

7.1    Kappseglingskommittén avser att genomföra så många kappseglingar som är möjligt inom den tid som anges i punkt 6.

7.2    Vid upp till cirka 15 tävlande båtar kommer kappseglingarna att genomföras som en rak serie. Om antalet tävlande båtar överskrider ca 15 kommer MYA Heat Management System 2016 (HMS) att tillämpas alternativt gruppindelning enligt Tysk Heat-Segling (THS).

7.3    Vid gruppindelning enligt HMS eller THS kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking och lottning, vilket anslås på anslagstavlan.

7.4    Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, fördelning i grupper samt avbryta en påbörjad omgång.

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs i utanför eller innanför vågbrytaren i Nynäshamn. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2    Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Start- och mållinje placeras ca 1/3 upp från länsmärken.  
Banan seglas: Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – mål

9.      Protester och straff

9.1    Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finner lämpligt och avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 65.2.

9.2    KSR appendix T1 gäller.

10.    Poängberäkning

10.1   Poängberäkning sker enligt HMS..

10.2  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

10.3  Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.

11.    Priser

11.1 Svenska Seglarförbundets Mästerskapspriser samt priser till de 10 första seglarna, Priser delas ut till de tre främsta Grand Masters.

11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2021, kapitel 8 Mästerskap.

Hitta hit

Kör riksväg 73 mot Nynäshamn. Nedan ser du var vi seglar.

Nynäshamns turistbyrå: https://nynashamn.se/uppleva

Boende

De flesta bokar rum på Skärgårdshotellet, https://www.skargardshotellet.se/ där vi har rabatterade priser.

Priserna var följande:

Enkelrum 700:-

Tvåbäddsrum 1.000:-

Alla priser är inkl. frukost och moms.

Vi har en preliminärbokning på 15 rum mellan 22-24/10. Så snabba dig att boka. Prata med Marcus som känner till våra rabatter.

Frukostkaffe och lunch

Det finns möjlighet att köpa kaffe samt lunch båda dagarna. Det är Skärgårdskaféet nere i hamnen som serverar kaffe på morgonen och kommer ut till bryggan om vi vill med en matig smörgås med leverpastej, ägg eller annat smarrigt (vegetarisk om man vill) samt banan och kaka. Priset är 87 kronor per dag. Beställning kan mailas till mig: mats.hagman@gmail.com och vi tar upp det i samband med skepparmötet också.

Parkering

Det går bra att parkera bilar norr om järnvägsstationen. Kolla aktuell ställtid, tror det är 24 timmar. Se kartan ovan. Plats för husbilar kan också ordnas på den av NSS nyinköpta tomten precis söder om NSS varvsområde. Där finns dock ingen el eller vatten. Kod till toa i NSS klubbhus kan vi också få.

Nynäshamns segelsällskap: http://www.nynashamnyachtclub.se/

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 28
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
lasse karlsson SWE 77 sbk Ja
Michael Collberg SWE 21 Msk
Mats Hagman SWE 14 SRSS Ja
Magnus Bood SWE 1 MSK
Magnus Timerdal SWE 8 HoTSS
Jari Heiskanen SWE 9 SS Kaparen
Lars-Erik Lundin SWE 66 SRSS Ja
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Peter Wallin SWE 470 KgSS
Fredrik Edgren SWE 94 SRSS
Mats Claesson SWE 24 LBK
Rolf Andersson SWE 93 BoSS Ja
Peter Fredén SWE 5 MSK
Ulf Lindberg SWE 58 Karlskoga
Thomas Enwall SWE 30 SRSS
Thomas Karlsson SWE 10 SSH
Gert Birgersson SWE 86 MSK
Bo Wållberg SWE 40 SRSS Ja
Bosse Gullberg SWE 87 LjSS
Richard Malm SWE 15 LjSS
Johan Schelin SWE 80 MSK
Peter Blomberg SWE 71 SRSS
Bo Karlsson SWE 88 Södertälje Ja
Mats Pettersson SWE 96 srss
Tim Shuwalow SWE 17 KSSS
Hans Funke SWE 110 SRSS
Petter Forsen SWE 99 SRSS Ja
Jonas Nyqvist SWE 200 Karlstad SS

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning