DF95 tävling 19/10 Mariestad

DF95 Tävling

Arrangör Mariestads Segelklubb tillsammans med Svenska DF förbundet

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler / df95 klassregler Dessa finns på hemsidan.
Vi seglar, från 1 Jan 2019 under RRS, våra tidigare undantag gäller ej längre.
Samtliga riggar A B C D – DF95 som är godkända enligt internationella regeln får användas.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 16.00. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 16:30. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärken. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser Pris till de tre bästa.

Lokal information: Adressen är Hamngatan Mariestad. Lokal kontakt, (kommer strax). Vi har tillgång till klubbhus och toalett, varmt välkomna. 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 10
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Jonas Samson SWE 60 HaSS
Ulf Lindberg SWE 645 Karlskoga
Thomas Kulldin SWE 57 Mariestad Ja
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Magnus Bood SWE 853 MSK
Jari Heiskanen SWE 9 SS Kaparen
Lars-Erik Lundin SWE 66 SRSS Ja
Tim Shuwalow SWE 17 KSSS
Mats Hagman SWE 14 SRSS Ja
Mats Claesson SWE 24 LBK
 
Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning