Årsmöte 2022 Kalmar 2 April

KALLELSE 

Härmed kallas samtliga medlemmar till DF-Sailing Sweden årsmöte i Kalmar lördagen 2022-04-02 18:00. Förbundet bjuder på middag efter årsmötets avslut.

Plats: Segelsällskapet Vikingarna
          Kalmarsundsparken 40, 39247 Kalmar

Anmälan sker till mailadress df65swe@gmail.com senast 21 mars.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-03-27. Motioner mailas till sekreterare orjan.cg.friberg@gmail.com 

Dagordning för årsmöte DF-Sailing Sweden 2022-04-02

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt upprättande av närvaro lista. 
 2. Justering av röstlängd. 
 3. Val av två justeringspersoner. 
 4. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisors utlåtande; samt styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
 6. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust. 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 8. Styrelsens förslag till budget för året. 
 9. Avgifter. 
 10. Valberedningens förslag till ny styrelse. 
 11. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och eventuella Suppleanter. 
 12. Val av revisor och revisorssuppleant. 
 13. Val av valberedning till nästa årsmöte. 
 14. Övriga frågor. 

Styrelsen genom Örjan C-G Friberg Sekreterare 

Resultat rapport 2021

Anmälda årsmöte och middag 20220331

SWE8MagnusTimerdalsrss
SWE14MatsHagmanSRSS
SWE15ÖrjanFribergSSVättern
SWE20MikaelMalmgrenBkss
SWE24MatsClaessonLBK
SWE30Hans-BertilJohanssonMalmö SS
SWE36HansLarssonSRSS
SWE46RolfDanehammarUKSS
SWE53MagnusBoodMSK
SWE63BoGullberg x 2LjSS
SWE65GertBirgerssonMSK
SWE72MårtenBernesandSSV
SWE73JohanSchelinMSK
SWE77OlleKroghSRSS
SWE93RolfAnderssonBoSS
SWE133StigStrömkvistRHSS
SWE190KenthBengtssonMotala SK
SWE206JohanLindholmSsvät
SWE215LennartHåkanssonSSVättern
SWE260BobboLindholmSSVättern
SWE269AndersLindholmSSVÄT
SWE329CurtRådenholtRHSS
SWE557PeterAxellSSVättern
SWE981PeterFredénMSK
SWE1172BjarneJönssonSimrishamns SS
26Middag