Styrdokument Ranking

Ranking DF-65seglingarna 2021/-22

Fem regioner med respektive län:

Region Norr: Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Dalarnas län och allt norr därom.

Representant: Mats Hagman, Stockholm, Mobil: 070 628 12 10 Mail: mats.hagman@gmail.com

Representant: Olle Krogh, Stockholm, Mobil: 070 788 10 91, Mail: ollek378@gmail.com

Region Mitt: Värmlands, Närkes och Östergötlands län.

Representant: Ulf Lindberg, Lillkyrka, Mobil: 073 942 20 00 Mail: ulf.gunnar.lindberg@gmail.com

Representant: Peter Wallin, Karlskoga, Mobil: 070 580 87 89 Mail: peter.w.wallin@telia.com

Region Väst: Jönköpings och Västra Götalands län

Representant: Richard Malm, Ljungskile, Mobil:070 825 01 14 Mail: richard.malm@rritkon.se

Region Syd: Skånes och Hallands Län

Representant: Rolf Andersson, Landskrona mobil: 072 152 16 99 

Mail; rolf.andersson@brevboxen.se

Region Sydost: Kalmars, Kronobergs, Blekinge och Gotlands Län.

Representant: Magnus Timerdal, Hovmantorp. Mobil:070 999 89 43

Mail: magnustimerdal@me.com

Regiontillhörighet

Huvudregel är bostadsort. Tävlande bosatt nära annan region kan söka disspans hos förbundet för tillåtelse att tävla på annan region. För att byte av region ska accepteras måste bytet innebära en tydlig minskning av resor till och från tävlingar.

Fyra nivåer på tävlingar

1. Regionala

2. Nationella

3. SM och NM

4. Internationella regattor

Regionala rankingtävlingar

Regionerna har möjlighet att arrangera sanktionerade regionala rankingseglingar på blå nivå, två på våren och två på hösten. 

För att räknas som rankinggrundande tävling skall minst tio regionala seglare delta och minst sex delseglingar per deltagare ha genomförts. Tävlingen skall också ha genomförts inom resp. rankings tidsintervall.

Tidsintervall för regionala rankingar:

R1                 1/1-30/4                             Ingår i ranking fr.o.m 1/5

R2                 1/1-30/6                             Ingår i ranking fr.o.m 1/7

R3                 1/7-31/10                           Ingår i ranking fr.o.m 1/11

R4                 1/7-31/12                           Ingår i ranking fr.o.m 1/1

Seglare från andra regioner får delta i mån av plats, men deras resultat är inte rankinggrundande i nationella rankingen och påverkar inte den regionala rankingen.

Inbjudan till den första vår -, respektive höstsäsongens rankingtävling ska gå ut minst en månad i förväg. Regionensansvarig rapporterar in resultatet till nationell rankingansvarig  senast en vecka efter avslutad tävling.

Nationella rankingtävlingar

Fyra nationella rankinggrundande tävlingar på blå nivå skall genomföras varje år, två på hösten och två på våren. Tävlingarna hålls över två dagar och tävlingarna ska om möjligt genomförs enligt HMS-systemet. Alternativt självregleringsprincipen och gruppsegling.

Tilldelning av platser sker efter gällande nationell ranking vid det datum som angivits i inbjudan. Förutsatt att anmälan är gjord och att startavgift är betald enligt inbjudan.

I underlaget för nationell rankingberäkning kan följande nio tävlingar ingå.

  • De 4 senast genomförda nationella rankingtävlingarna.
  • De 4 senast genomförda regionala rankingtävlingarna som genomförts under de senaste 12 månaderna.
  • Det senast genomförda SMet. 

Av dessa 9 tävlingar måste minst en regional samt en nationell tävling eller SM ingå.

Faktor för SM är 1,2 för Nationell tävling 1,0 och för Regional tävling 0,9.

SM och Nationella tävlingar påverkar den nationella rankingen direkt efter genomförd tävling. 

Regional ranking påverkar nationella rankingen först vid resp periods utgång. 

R1 (1 maj), R2 (1 juli) , R3 (1 november) och R4 (1 januari).

SM

SM arrangeras varje år under minst tre dagar under röd nivå och i enlighet med HMS.

Tilldelning av platser sker efter gällande nationell ranking för det datum som angivits i inbjudan (lämpligen minst en månad innan tävlingen), förutsatt att anmälan är gjord och att startavgift är betald enligt inbjudan.

Arrangerande båtklubb tilldelas 2 platser utöver rankade seglare. 

Utländska seglare få delta i mån av plats.

NM

NM arrangeras över minst tre dagar på rödnivå och till NM gäller tilldelning efter nationell ranking.

Internationella tävlingar.

Tilldelning sker helt enligt gällande nationell ranking och efter antalet platser Sverige tilldelas  av värdnationen. 

Kompensation

Kompensation för arrangör som ej skall segla:
Den som avstår att segla en rankingsegling för att istället stå som arrangör/seglingsledare skall kompenseras som följer:
– Arrangören tilldelas en placering i den aktuella rankingseglingen motsvarande genomsnittet av de fyra bästa placeringarna i de 8 senaste föregående rankingseglingarna i rankinglistan.
– Om färre än 4 resultat noterats under de senaste 8 rankingseglingarna
skall arrangören istället tilldelas genomsnittet av noterade placeringar i de 8 senaste föregående rankingseglingarna.
– Vid beräkning av genomsnittet sker avrundning nedåt till närmaste heltal.