Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter i allmänhet

Ordförandebrev 4 – 2023

Några dagar före jul 2023 är det dags att summera året som gått och se fram emot 2024. Vi vet vad som har varit men vi vet ganska lite om det år som kommer. Vi kommer med största sannolikhet att mötas av svårigheter som drabbar oss personligen och i vissa avseenden oss alla. Samtidigt erbjuder sporten en möjlighet att koppla av från nyhetsfloden med krig och kriminalitet.

Det första budskapet från oss i styrelsen till jul: ett varmt tack till alla er som främjar sporten genom att se möjligheter mer än svårigheter!

Segling kräver en positiv attityd, vare sig det gäller Gotland Runt (där många bröt) eller en segling i december i Florida med hård vind, skiftande vindriktningar och total avsaknad av sol. Och många har väl ibland undrat hur man kan hitta en bra arena när väderleksutsikterna inte visar sig pålitliga. Den enkla sanningen är att det är svårt att hitta platser att segla på som försäkrar oss mot alla svårigheter: sjögräs, vågsvall från annan båttrafik, ofördelaktiga vindriktningar. Samtidigt önskar vi nära till toaletten och andra bekvämligheter. Vi blir allt mer beroende av starka lokala klubbar. På platser där de ännu saknas kan vi inte effektivt utnyttja fina möjligheter att segla.

Allt detta innebär också en ökad påfrestning på sporten ekonomiskt. Det kostar att byta arena under pågående tävling och att arrangera tävlingar på lång distans. Någon nationell eller regional kraft kan hjälpa till att göra en segling i Marstrand till en framgång som skedde i höstas. Men det krävs en lokal klubb med ett antal entusiaster som vet vad som gäller. Möjligheterna till ekonomiskt stöd genom sponsring och andra bidrag är begränsade när det inte är fråga om stora ekonomiska företagsintressen.

****

Många av oss ser nu fram emot Globals för DF65 i maj 2024 både som seglare och organisatörer. Det blir en spännande uppgift med omkring 80 seglare och intensiva tävlingar under en hel veckas tid. Där har vi verkligen anledning att hoppas på vädergudarna: Nynäshamn i maj kan vara fantastiskt med sommartemperaturer i underbar svensk skärgård. Intresset är stort inte minst från Australien där många seglare vill fly södra halvklotets vinter – men också från England där vi väntar på många ytterligare anmälningar. Från USA blir det färre deltagare eftersom man där satsar mer på DF95 för seglingar på nationell nivå. Vi kommer av allt att döma få många svenska platser – hur många vet vi i januari.

Om vi kan få ut bild, ljud och text från tävlingarna på ett trevligt sätt där även icke-experter kan uppleva spänningen på bryggan kan det innebära ett lyft för sporten inte minst när det gäller återväxten. Vi arbetar på det och den video som man kan se från Marstrand ger en indikation på hur fint det går att dokumentera tävlingar – vi har tidigare prov på det på hemsidan till exempel från SM Ljungskile 2021. Frivilliga krafter kommer att krävas och flera har redan anmält intresse att hjälpa till med alltifrån drönarfotografering till systemkamera från klubbhuset läktare, kommentering av inspelningar från seglingarna, mm. Hör av er till mig (larserik.lundin@gmail.com) om ni tror att ni har möjlighet att bidra med tid och kunskaper.

****

Men nu till det viktigaste inför nästa år – alla väntar väl på kappseglingsprogrammet och det ligger nu ute på hemsidan här.

Kappseglingsgruppen har som alltid gjort ett stort arbete för att få till stånd seglingar som inte överlappar för mycket nationellt, regionalt och – särskilt när det gäller Stockholm – lokalt. En annan ambition har varit att samordna med Enmetersförbundet för att möjliggöra seglingar med DF 95 och IOM på samma plats. En av våra medlemmar har bett att seglingar inte ska flyttas alltför ofta vilket kan försvåra för de som bor långt från Sydsveriges mitt. Även det tar kappseglingsgruppen till sig och försöker göra det bästa möjliga.

För egen del öppnar programmet möjligheter att delta i seglingsdagar omfattande bortåt en månad vartill kommer ett antal lokala klubbseglingar i Mariestad och Stockholmsområdet. Man kan tycka att det borde leda till ett hopp uppåt på rankinglistorna för DF65, DF95 (och IOM) från mycket låga nivåer. Men för det första kommer det inte att ske eftersom de flesta andra också blir bättre och för det andra: det är inte poängen utan kamratskapet med en allt större grupp av intressanta människor och glädjen att vara utomhus inte minst under tider på året då många nöjer sig med en promenad runt tomten.

Så ett andra tack till alla organisatörer som gör detta möjligt!

****

När det gäller ekonomi så har förbundet under ett antal år bedrivit en försiktig politik som har gjort det möjligt att bygga upp tillgångar som idag överstiger 100 000 kr. Det är en långt bättre situation än den som flera andra jämförbara förbund har och den förbättras ytterligare genom att medlemsavgiften justerades upp under årsmötet 2023 till 200 kr per år. Det är fortsatt en liten summa i förhållande till alla andra klubb- och anmälningsavgifter som de flesta betalar. Och antalet betalande medlemmar växer och är omkring 250 för närvarande.

****

Men återväxten behöver förbättras ytterligare och processen att få in barn och ungdomar har knappt ännu tagit fart. Ett exempel som jag är med om att diskutera lokalt är att ansöka om medel från en fond för att inköpa båtar och sedan organisera en studiecirkel för att tillsammans montera riggar. Om några ”prova på”- båtar finns lokalt finns det också möjlighet att använda dem för att till exempel göra jolleseglingskurser mera intressanta. Hur många jolleseglare kan under den första kursen för optimistjolle få en uppfattning om hur kul det är att kappsegla? För att underlätta sådant arbete kan det kanske vara värdefullt att utveckla ytterligare tillgången till videomaterial och olika typer av instruktionsdokument som är anpassade till de som börjar från början.

****

Till sist en egen fundering kring priser som delas ut i olika tävlingar. Hur det sker är viktigt och det finns kanske skäl att som skedde i Ålsten nyligen (där deltagande av en 86-årig medlem premierades) uppmärksamma inte bara framgång utan också ambition.  Åldersstrukturen håller på att förändras allt eftersom åren går och många av de mest framgångsrika seglarna når pensionsåldern. I USA har man delat upp klasserna ytterligare utöver distinktionen vanliga seglare och Grand Masters (65+). Så länge som vi inte har fler ungdomar och kvinnor som seglar är det svårt att skapa särskilda priskategorier för dem. När nästan alla våra bästa seglare gått i pension är det kanske värt att ta en funderare kring priserna…

God Jul och Gott Nytt År!

Lars-Erik Lundin

Ordförandebrev 3/ 2023: ”Det är lätt att bygga en båt, men mycket svårt att bygga en båtklass”

När jag inför DF65 Globals I Nynäshamn nästa år skummar sajten dfracing.world så inser jag som relativt nybliven ordförande i Df Sailing Sweden att det inte finns skäl att försöka uppfinna hjulet på nytt. Grundarna av båtklasserna DF65-DF95 anförda av konstruktören John Tushingham gav för ett par år sedan ut ett tanke papper som fick titeln ”Founders Statement”. Tanken var att detta skulle ge underlag för bildandet av nya nationella klubbar runt om i världen – vilket sedan också hände i länder som nu senast Kanada och Irland. Det bildades en fokusgrupp i vilken även Petter Kostman som svensk representant deltog. Resultatet blev ett 20-sidigt dokument som du kan läsa här. Utgångspunkten var Tushinghams konstaterande att det är lätt att bygga en båt men mycket svårt att bygga en båtklass.

För oss nykomlingar i klassen är det lätt att gå i fällan och tro att vad radioseglingen gäller är att vinna. Men hur kul är det att vinna om ingen annan deltar i tävlingen? Och vem ska betala och arrangera? Vad händer – vilket nu är på god väg att ske – när de flesta seglare redan är pensionärer? Varför ska man köra tiotals mil för en tävling om dem man träffar är främlingar som man inte känner någon gemenskap med?  Vad säger familjen när pappa eller farfar/morfar ger sig av ännu en värdefull helg då gräset skall klippas och barnbarnet skall på fotbollsträning? Vad säger plånboken i en tid med skenande räntor och allt dyrare bränsle? Allt det där har man redan tänkt på i gruppens dokument. Radiosegling måste vara engagerande för fler än de som seglar och för fler än de som har chans att vinna. Sporten måste locka yngre och inte minst kvinnor. Familjerna måste se ett värde i att mycket tid ägnas åt sporten.

Det för mig till en annan källa till kunskap på den internationella sajten. Under ett antal år har man hittills intervjuat sju erfarna seglare – från Sverige Jonas Samson. Det som jag fäste mig vid var att ett av intervjuoffren talar om att hans psykiater ordinerat radiosegling som botemedel mot en depression. Och de rent fysiska hälsoeffekterna är också betydande. Jag gick 20 000 steg den första dagen under DF95-SM i Vadstena och 13 000 steg den andra.

I Ålsten i helgen hurrade vi för Olle Malmgren när han vann åttonde racet. Han är född 1936 och tidigare elitidrottsman och ser detta som träning. Jag skrivit det förut och jag skriver det igen: Radio segling ”is good for you”. Och inte bara för dig utan för din familj som får en gladare och mera tillfredsställd familjemedlem.

Förbundet utvecklas

Det här är mitt tredje ordförandebrev sedan april och det är ingen brist på stoff.

Jag har fått uppgiften i styrelsen att tänka på hur förbundet ska kunna utvecklas vidare. Development är därför den naturliga startpunkten när vi bokstaverar DragonForce på engelska inför världsmästerskapen nästa år. Utveckling har flera dimensioner. Det finns mycket att vara glad över när det gäller radioseglingens utveckling i Sverige. Vi har nu fler än 240 betalande medlemmar. Och vi i styrelsen är relativt säkra på att vi är bara i början på en utveckling som vi inte vet slutpunkten på, förutsatt att det inte blir krig i hela världen. Enkelt uttryckt lär klassen få svårigheter om vi inte får fortsätta att importera från Joysways i Kina

Just nu ser det bra ut i Sverige. Nya seglingsplatser kommer till i snabb takt: Lerum, Västervik, Marstrand, Norrtälje, Västerås etc.  Förr eller senare kommer det vara en realistisk vision att det går att segla utan att åka långa sträckor med bil som vår regionindelning redan syftar till att minimera utan att ta bort möjligheten till nationella rankingpoäng. Då kommer sporten att inte bara bli mer ekonomisk utan också mer miljövänlig i olika avseenden. Då blir det också möjligt att på ett helt annat sätt få med ungdomar. Som framgår av den internationella sajten så är radiosegling ett steg på vägen mot att tävla med större båtar, parallellt med jollesegling och numera även e-segling som stöds av det svenska seglarförbundet och inte minst KSSS anförda av tvåan i Gotland Runt Chris Harding. Det är en ny trend – hittills har det mest varit att de som tidigare seglat och tävlat i stora båtklasser gått över till radioseglingen när det blivit svårare att få båten i sjön.

DF 95 växer

Allt fler IOM-seglare vill delta i Dragon Flite-95-regattor som anordnas både inom och utom landet. Dragonflite-gruppen på Facebook har nu över 300 medlemmar vilket indikerar ett snabbt växande intresse. Det gör också det faktum att när 35 nya båtar registreras i Marstrand så är det DF95, inte DF 65 som det handlar om. Där satsas det stort på en för radioseglingen mycket attraktiv plats.

Och när SM i DF 95 skickligt anordnades i Vadstena av segelsällskapet där (SSVÄT) med Micke Lindell som seglingsledare så deltog 39 startande under två hektiska dagar. I artikeln ”Magnus Timerdal Svensk Mästare DF95” på denna sida kan du läsa mer om den rafflande finalen och även titta på en video som jag försökt att spela in och kommentera i efterhand (förbättringspotential – men en form som kanske passar som ambitionsnivå i samband med Globals i Nynäshamn i maj nästa år – mer om det nedan).

Om DF95 kan kanske tilläggas att det är en båt som gör det flesta seglare glada – den seglar fort och vackert och är något lättare att hålla torr än DF65. Och fortfarande praktisk att transportera i personbil och på flyg i de svarta lådorna som rymmer allt utom A-riggen monterad. Den kostar något mer men många tycker att det är det värt. Och tekniken att montera riggar, elektronik är i stort sett densamma. Så mycket talar för att detta kommer att bli en stor klass i Sverige även om rankinglistan just nu är hälften så lång som för DF65. Och för dem som vill tävla i England är DF95 ett utmärkt val. Senast klarade en av våra mest seniora medlemmar Stig Strömquist hem en hedrande 15-plats i Poole den 8-10 september. Och de strålande svenska och nordiska framgångarna på bredden i DF Globals i Fleetwood 12-19 maj i år med Michael Collberg m fl högt placerade kommer sent att glömmas av oss som följde varje heat med spänning på distans.  Där kunde vi också tydligt se att DF95 inte är en klass som är begränsad till Stockholmsområdet. Flera seglare som normalt (t ex i Mariestad med tre av de tjugo första placeringarna i Fleetwood) tränar med DF65 visar sig kunna utnyttja den erfarenheten för att placera sig på topp globalt i DF95.

Vi blir äldre – nu gäller det att vi också blir yngre!

Vi blir alla äldre men det tycks inte vara ett hinder (så länge som hälsan är någorlunda). Mer än en tredjedel av de anmälda till nationell ranking i DF65 i Södertälje i september är Grand Masters=pensionärer. På nivån DF95 är det hälften. Att GM-seglare går hem med flera priser både för bästa Grand Master och plats på pallen kommer att bli allt vanligare. Det finns de som tycker att gränsen till Grand Master bör flyttas upp ett antal år.

Detta gör det desto viktigare att intressera yngre förmågor som ju skett med stor framgång i släkten Lindholm med Johan som efter en fenomenal seger i Gryt i augusti nu också debuterat framgångsrikt i DF95 i Vadstena med en hedersam 11-plats. Detta efter att ha börjat segla båten någon dag innan… Läs gärna Mats Hagmans fina krönika från Gryt om Lindholmarna  – men också Johans påpekande att han visst måst träna och tävla många timmar för att komma dit han redan är. Formeln är fortsatt Fallenhet+Träning=Resultat.

Till detta måste dock tillfogas – som betonas av nästan alla Skippers som intervjuas på den internationella sajten – faktorn Förberedelser och kvalitetskontroll där vi har föredömen i förbundet som nästan aldrig har problem på banan – och det är naturligtvis inte en tillfällighet. För oss andra finns det bara en lösning: läs och lär och kontrollera allt som förefaller självklart. Och fråga andra – det är förvånansvärt hur lätt andra ser fel i båten som du själv förbisett. Står masten rätt? Sitter pluggen i? Har du satt på strömmen? Till och med det sistnämnda upptäcks ibland för sent av mycket erfarna seglare.

Förbundets roll som intresseorganisation för medlemmarna

Detta hindrar inte att vi som förbund har anledning att fånga upp tankar från klubbarna och fortsätta att bidra till kvalitetsarbetet när det gäller att utveckla  båtar och riggar liksom även vägledning om hur olika servon mm skall installeras och rostskyddas. Att det är viktigt att försöka åtgärda det som kanske kan lösas redan i fabriken är uppenbart. Men också till synes små problem som att bridle-ringen för storskotet kan behöva slipas av för att skotet inte skall förstöras kan vara viktigt. Att gummilinan måste spännas – inte för hårt för att förstöra servot, inte för löst för att tråden skall gå av trumman är ett mycket vanligt problem. Och erfarenheten är väl att om du måste öppna luckan till innanmätet under pågående segling riskerar du en otät båt med allvarliga följder för resten av dagen och en risk att behöva byta ut dyra elektroniska komponenter. Problem tycker jag som fortsatt är värda en och annan tråd i våra Facebookfora. Kanske är det dags att på nytt aktivera det forum som finns på hemsidan där vi lite mer systematiskt kunde samla råd och erfarenheter från medlemmarna när det gäller trimtips, båtunderhåll mm.

Några ord om Globals

Till sist några ord om Globals -24 där planeringen framskrider på ett bra sätt. Segelsällskapet NSS i Nynäshamn har etablerat ett bra samarbete med den globala kommittén anförd av Phil Burgess från Australien. Vår representant i detta fortsätter att vara Mats Hagman. Förbundet hjälper också till med att förbereda inmätningen av båtar med hjälp av experter som Rolf Andersson. Det var en procedur som tog alldeles för lång tid i Fleetwood. Våra mest erfarna seglare ger också råd om banläggningen tillsammans med Micke Lindell som tilltänkt seglingsledare. Fagerviken Nynäshamn anses av det internationella förbundet helt acceptabel som arena och är en mycket vacker plats som framgår av bilden. Förutsättningarna för arrangemanget socialt med mera är mycket bra.

Själv kommer jag att koncentrera mig på det som vi har åtagit oss att göra från förbundets sida – dokumentation inklusive videoinspelningar. Vi föreställer oss inte livesändningar utan redigerade videos och snabb förmedling av resultaten på nätet. Låt mig ta tillfället i akt och efterhöra om det finns intresse att delta med kameror och kanske även drönarfotografering. Förbundet har diskuterat att underlätta sådant deltagande praktiskt och kanske också ekonomiskt. Professionell streaming tror vi inte på, givet erfarenheterna från flera tidigare VM. Och vi behöver kommentatorer som känner seglarna och vet vad radiosegling är. Hör gärna av er till mig med förslag och synpunkter (larserik.lundin@gmail.com). De som inte vet någonting om radiosegling förstår i regel inte vad som händer på banan om seglingen inte kommenteras och om fotograferingen görs på ett sätt som inte visar segelnumren. Det är dags för oss att få en större publik i Sverige och internationellt!.

Lars-Erik Lundin

Magnus Timerdal Svensk Mästare DF95

För tredje året arrangerades Svenskt Mästerskap i Radioseglarklassen DF95 i Vadstena 2-3 september. Klassen växer starkt och årets SM fick rekorddeltagande med hela 39 startande. Det senaste stora tillskottet av seglare står Marstrands Segelsällskap för. Hela 35 båtar har landat i seglingens finrum. Och hela Sverige har fått en ny arena för Radiosegling med internationell kapacitet.  

Vadstena har sedan länge varit en av Sveriges bästa arena för radiosegling. Årets SM bjöd på perfekt väder för segling med den största A-riggen. Lördagen innebar kvalificerings seglingar inför söndagens Guld och Silver finaler. 9 omgångar med två grupper genomfördes. Dagen avslutades med uppdelning inför söndagens final. Hälften av seglarna avancerade till Guldfinal och den nedre hälften till en Silver final. Michael Collberg, MSK, som nyligen placerat sig som 5:a i Klassens stora internationella Mästerskap, Global Championship, i Fleetwood England, kvalade in på en andra plats. Väl placerad för att försvara förra årets SM tecken. I ledning låg Magnus Timerdal, SRSS med 2 poängs marginal till Michael.

Söndagens guldfinal bjöd på spännande seglingar hela vägen och allt avgjordes i sista seglingen. Michael Collberg lyckades inte försvara sin titel. Slaget stod mellan Magnus Timerdal och Fredrik Edgren, SRSS. Fredrik avancerade starkt med 3 avslutande förstaplaceringar. Magnus var tvungen att prestera ett bra resultat i sista seglingen då försprånget bara var 9 poäng och i radiosegling är det lätt att tappa många placeringar på små misstag. Nu höll Magnus ihop och seglade in på en andra plats, någon båtlängd efter Fredrik som vann sista seglingen. SM bronset bärgades av Rolf Anderson, BoSS.

DF Sailing Sweden

www.dragonforce65.se

Från höger Rolf Andersson, Magnus Timerdal och Fredrik Edgren.

Här länk till slut resultatet

Här en video från sista seglingen i Guldfinalen av Lars-Erik Lundin

Ordförandebrev 2, 21 juni 2023

När det här skrivs är det sommar och jag befinner mig ungefär i mitten av vårt verksamhetsområde, i Sjötorp vid Vänern nära vännerna i Mariestad, MSK, men tyvärr alltför långt borta från DF- och IOM-seglare i Stockholmsområdet (SRSS). Men man kan träna på egen hand eller med en kompis på länsrundningar, på att ta straffar, på att täcka inför slutrakan etc. Och alla båtar behöver underhåll!

För egen del ser jag fram emot Gryt som i år äger rum 18-20 augusti (redan 27 anmälda). Då äger 2023 års tredje nationella ranking rum för DF65.

Nya trimningstips och exempel på utbildningar

På Facebook domineras diskussionen just nu av en lång serie inlägg av segraren i Fleetwood 2025 Globals för DF95 Craig Richards.

Han har erbjudit sig att dela med sig om hur han trimmar sin båt och gör det med en exceptionell detaljeringsnivå. Det intressanta från mitt perspektiv i det hela är att han nästan inte mäter alls med måttband utan liksom ett antal svenska elitseglare försöker hitta vägar att se när båten är rätt inställd och hitta sätt att mäta exakt med ögat. Värt att titta på och läsa tycker jag. Särskilt intressant är det kanske för oss relativa nybörjare att få förklarat vad det betyder att “fart ger höjd”. Länken ovan leder till en särskild webbsida.

Flera av oss har under våren suttit på skolbänken i Kroatien, bland annat jag själv tillsammans med två av våra mer erfarna medlemmar. Där har den trefaldige världsmästaren och konstruktören av IOM Kantun 2 Zvonko Jelacic och hans svåger Josip M. ordnat sin Master Class under en veckas tid för tredje året i rad. 12 erfarna IOM- och DF-seglare (plus mig själv) dök upp från hela världen, t ex Australien, Sydamerika, USA, UK och Polen.

Under den kursen påmindes vi om det uppenbara att eliten i de flesta sporter kommer till sin nivå efter lång tids träning, i Zvonkos fall i stort sett heltid under mer än 20 år (om det innebär 10 000 timmar – som ibland är tumregeln för elitidrottare – är kanske inte så viktigt att mäta).

I en längre föreläsning – som jag tror kommer att publiceras – gjordes en intressant jämförelse med schack. I olika studier har man visat att en schackspelare som Magnus Carlsen bygger sin storhet på idogt arbete att samla erfarenheter från en enorm mängd typsituationer. Vår tävlingsarena liknar ett schackbräde om man vänder det så att länsmärket pekar neråt. Och det finns också i radioseglingen en oändlig mängd tänkbara situationer som till viss del kan förutses. Det gäller då också att ha så mycket intränade reflexer att man kan tänka framåt.

man bör inte sticka under stol med att radiosegling kräver en hel del investering i tid. Det gäller även i högsta grad hur den första båten sätts samman. När jag läser på nätet om hur nya seglare vill ha hjälp att plocka ihop pinnarna i paketet blir jag lätt orolig, även om det runt om i landet finns vissa möjligheter att köpa tjänster för att förhindra läckage med mera. När du har fått en hjälp som innebär att du inte själv vet hur båten sätts samman riskerar du dock snabbt frustrationer om du inte har tillräckligt lugn i kroppen för att hantera ett problem under pågående segling. Då är det risk att du lägger av och jag misstänker att det är det som har hänt på en hel del seglingsplatser. Så det krävs en rätt avvägd information till nya seglare:

Ja det krävs en hel del tid för att komma igång, ja det kommer att ta en hel del tid innan du blir tillräckligt bra för att komma högt upp i rankinglistorna.

När man ibland ser nya seglare åstadkomma förvånande bra resultat visar det sig ofta att de seglat andra båtklasser under lång tid. Läs till exempel på vår sida med DF65/95 profiler hur lång erfarenhet Fredrik Edgren har ( snart 10 år plus tidigare erfarenhet av  Trimaran, Dragonfly 25, Optimist, Flipper, Laser. Kölbåtar som Maxi 77, Athena 34, Soling, Express mm.)

Vägen är resans mål

Radiosegling som amris säger: ”is good for you”. Slutsatsen måste för att citera Karin Boye vara:

Det är vägen som är resans mål.

Så vi bör välkomna nya seglare och nya seglingsplatser och jag tror att vi gör det på många olika platser i landet (Västervik, Lerum, Marstrand, Norrtälje mfl). Men vi behöver entusiaster och fler personer som är beredda att vara seglingsledare, en viktig bristvara i förbundet där vi diskuterar olika utbildningsmöjligheter.

Vi behöver också bredda rekryteringen och göra det möjligt för medlemmar med rörelsehinder, fortsatt yrkesaktiva medlemmar, kvinnor och ungdomar att delta. Men vi måste inse att det finns begränsningar i våra möjligheter och vara tydliga om det. För att ta hand om nya medlemmar krävs funktionärer och mentorer. För att möjliggöra för yrkesaktiva att delta krävs rimliga köravstånd och att träningen äger rum sent på kvällen eller under helg. Ungdomar måste ha möjlighet att ta sig till träningsplatsen.

När det gäller rörelsehindrade medlemmar så har vi en pågående diskussion om hur mycket man kan ta hänsyn till rörelsehinder när man lägger upp en segling. Det är en viktig fråga eftersom vi alla ju blir äldre och kan komma att befinna oss i den situationen. Regel E3.9 måste tolkas:

”The race committee may make or permit reasonable arrangements to assist disabled competitors to compete on as equal terms as possible. A boat or the competitor controlling her that receives any such assistance, including help from a support person, does not break rule 41.”

Vad det i praktiken betyder kan diskuteras. Vi måste alla acceptera seglingsledningens instruktioner för hur styrområden och annat har fastställts för den aktuella tävlingen. Det bör vi inte ha diskussioner om på banan under pågående tävling. Om en seglare inte kan röra sig längs styrområdet betyder det att han eller hon får bedöma om deltagande är möjligt med hänsyn till banans längd. Många seglare behöver se – så nära som möjligt – vad som händer på banan, särskilt vid märkena, med ökad ålder kommer också sämre syn. Så det finns ett legitimt behov att kunna röra sig för att se situationerna på mindre distans. Vad innebär detta för den funktionshindrade? Det verkar vara internationell praxis att den som är stationär bör få möjlighet att sitta framför alla andra för att kunna se så mycket som möjligt. Den tolkningen gör man på internationell nivå liksom att man uppmuntrar medseglare att hjälpa till med att ta upp och lägga i båtar när de behöver trimmas. Men om den funktionshindrade seglaren t ex har svårt att se i trängseln vid kryssmärket bör (liksom vi andra) han eller hon inte gå in för babord utan hålla ett rimligt avstånd till andra seglare. Inte optimalt men kanske vad som är möjligt att göra. Det är svårt att tänka sig att det skulle varit möjligt eller rimligt att begränsa längden på banan i Fleetwood, till exempel.

Hemsidan utvecklas

Hemsidan är under fortsatt utveckling. Vi har lagt in en ny länksida som ska komplettera menyerna och göra det lättare inte minst för nykomlingar att hitta rätt. Länklistan breddar också perspektivet utöver DF65 och DF95 till att tipsa om andra källor till kunskap, inklusive mera allmänna trimnings tips. Den innehåller också en hel del video inspelningar som gjorts från olika tävlingar med mera. Länkar till ett antal Facebookgrupper finns också med.

Till sist den största utmaningen: Globals 2024

Vi har varit aktiva under våren på många nivåer inom förbundet. Flera av våra styrelsemedlemmar arbetar med Globals 2024 som ju planeras äga rum i Nynäshamn. Vi har i mellantiden haft tillfälle att dra erfarenheter både från SM i Nynäshamn och från Globals i Fleetwood. Jag har också haft tillfälle att lyssna in vilka erfarenheter som har gjorts av arrangören av världsmästerskapen i IOM i Kroatien i oktober 2022 där ett antal av våra medlemmar deltog.

Det är uppenbart så att arrangemanget av Globals är en krävande uppgift på många olika sätt. Ibland har vi sett att arrangörer anser sig tvungna att acceptera vissa risker med vindriktningar med mera för att överhuvudtaget få tävlingar till stånd. Det är också en helt annan utmaning att genomföra en tävling med 80 seglare och potentiellt stor publik än det som vi tidigare varit vana vid i Sverige med under 50 seglare.

När det gäller Globals är projektledaren för detta från förbundets sida Mats Hagman som bistås av flera styrelseledamöter vid behov. Under senvåren och början av sommaren har förberedelserna tagit fart. Flera medlemmar och den tilltänkta tävlingsledaren Micke Lindell var närvarande på DF95 Globals i Fleetwood och har rapporterat tillbaka från vad som gick bra och mindre bra där. Vi har också gjort flera studiebesök i Nynäshamn och fortsatt sonderingar om andra tänkbara seglingsplatser i Sverige för att ha en plan B om något skulle gå snett med Nynäshamn.

Nu närmar vi oss dock efter Fleetwood den tidpunkt då en inbjudan måste gå ut från det internationella förbundet och det som kvarstår nu är att definiera plan A och plan B för Nynäshamn. Och värdklubben Nynäshamns Segelsällskap rekommenderar att plan A är att segla vid nya utlagda bryggor i närheten av segelsällskapets klubbhus i Fagerviken i Nynäshamn.[1]

Från vår sida har vi då meddelat att segla vid den stora piren i hamnen måste hållas som en förberedd plan B om vindförhållandena skulle vara mycket ogynnsamma. Det är en komplicerad operation med mycket logistik och stora kostnader för de deltagande. Samtidigt har Nynäshamn stolta traditioner och förbundet har redan haft flera nationella arrangemang förlagda till Nynäshamn. Vi återkommer så snart vi vet mer efter kontakt med det internationella förbundet.

Som tidigare: Ge mig gärna lite feedback på min email larserik.lundin@gmail.com eller på Facebook.

Fortsatt glad sommar!

Lars-Erik Lundin


[1] Fördelarna med Fagerviken är många. Där finns hela infrastrukturen redan på plats.

-Viken ligger i nordsydlig riktning och förhärskande vindar i maj är sydliga. Kan ibland vara nordliga.

-Eftersom NSS äger vattnen kan vi lysa av tävlingsområdet.

-Vi har en ponton som vi relativt enkelt kan flytta och förlänga T-bryggan och på så sätt få två banområden.

-Inga stolpar som seglarna kan springa in i.

-Toaletter finns nära. Även omklädningsrum om det skulle behövas.

-Vi kan sätta upp ett stort tält på stranden där seglarna kan meka m.m.

-Vi kan sätta upp ett mindre tält på hamnplan intill baren för fika, aftersail m.m.

-Vi har tillgång till kansli, 40-tumsTV, osv. inomhus plus datauppkoppling. 

-För de som vill låta båten vara kvar över natten kan vi erbjuda låst förvaring.

-Vi har tillgång till ställplatser för husbilar. Fri parkering för personbilar.

-Troligen kommer vi kunna erbjuda tävlingsledningen boende i våra nya hus, 8 bäddar.

– Bastu med havsbad.

-Sist men inte minst; medföljare kan om de vill följa tävlingarna från stranden eller från SPA:t på andra sidan viken.