DF65 Karlskoga Inomhusmästerskap 2023

Inbjudan

Kappsegling: Karlskoga DF 65 Inomhusmästerskap 2022 (1dag)
Datum: 28/1 – 2023
Arrangör: Karlskoga Segelsällskap

1. Regler

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt kompletterande seglingsföreskrifter.

1.2 KSR Appendix E gäller.

1.3 Båtar får röra märken, detta ändrar KSR regel 31.

1.4 Regel A.10 i klassreglerna ändras till: “Except in the case of demonstrabledamage, only one hull, keel, ballast, rudder and one prescribed A-rig may beused per event.”
Förtydligande: Endast lång köl och A-rig är tillåten.

2. Villkor för att delta

2.1 Den tävlande ska ha betalt in medlemsavgift till Svenska DF förbundet.

2.2 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.3 Antalet deltagare är begränsat till 18. Turordning enligt anmälningslistan.

2.4 Ytterskor är förbjudna på tävlingsområdet och temperaturen är runt 28 grader så badskor och shorts rekommenderas.

3. Anmälan

3.1

Vi har ändrat till 1 dagars inomhusmästerskapen 2023.

Sista anmälningsdag för att kunna arrangera är den 15:e.

Maila karlskogasegling@gmail.com angående husbil/husvagns plats.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:
Skepparens namn
Segelnummer
Klubb
Födelseår/Grandmaster (65+)
Om du kommer delta på regattamiddag.
Om du önskar el plats till husbil/husvagn.

3.3 Anmälningsavgiften är 200 kr men ungdomar t.o.m 25 år seglar gratis.
Avgiften betalas senast vid registrering till
Swish: 070-4670499 (Magnus Olofsson)
Bankgiro: 5375-6920

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2023-01-28 kl 9.45.

4.2 Kompletterande seglingsföreskrifter delas ut vid registrering.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommitténinstruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

5. Tidsprogram

28/1
9.00-09.45 Registrering
10.00 Skepparmöte
10.15 Tid för dagens första varningssignal
17.00 Ingen start av ny omgång.

5.1 Ca 30 kappseglingar per deltagare är planerade

6. Genomförande

6.1 Tävlingen kommer ske i en bassänger med heat om 6 båtar i varje race.
Deltagarna kommer lottas in i grupper för varje omgång. Vilka som ska segla anslås (bildskärm) inför varje heat.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs i en simbassänger i Strandbadet, Karlskoga.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss länsbana med gate både i lovart och lä-ände av banan Start sker mitt på banan och målgång sker vid kryss-gaten. Se banskiss

9. Starten

9.1 Starten sker med inspelat ljud. Nedräkning från 1 min var 10:e sek, från 20 sek var 5:e sek och från 10 sek varje sekund. Gemensam startnedräkning för båda bassänger. 60 sek är varningsignal och 50 sek är förberedelsesignal, d.v.s. efter 50 sek kappseglar man och tar straff vid eventuella regelbrott. Detta ändrar regel E3.4a

10. Protester och straff

10.1 DR21 02 – Försöksregler för direktdömd kappsegling med RC båtar gäller.

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

11.2 75 % avrundat uppåt av antalet fullbordade seglingar för varje deltagare räknas.

12. Priser

12.1 Fina priser kommer delas ut.

Bilaga till inbjudan.

Parkering

Parkering är gratis vid badhuset.
Husbilar och husvagnar kan parkeras vid klubbhuset på näset, 200 m från anläggningen.
Där finns tillgång till El, Toalett, Dusch och bastu samt enkelt kök. Meddela i anmälan om ni avser parkera där för vidare information.

Mat och fika

Badhusets Cafe är öppet 10.30-15.30. Där kan fika och smörgåsar och enklare mat köpas.

Familjeaktiviteter

Badhusets barnbassäng finns tillgänglig för deltagarnas familjer. Boda borg
rekommenderas också för de lite äldre barnen. https://www.bodaborg.se/

Boende

Boende finns på flertal hotell och vandrarhem i Karlskoga, exempel:

Hotell Grönfeltsgården, 200 m från badhuset.
http://www.gronfeltsgarden.se/

Karlskoga hotell, 800 m från badhuset.
http://www.karlskogahotel.se/sv/

Tomtebo pensionat
https://www.visitkarlskogadegerfors.se/sv/bo/tomtebo-pensionat-27849

Dokument:

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0


Avanmälan görs via mail till peter.w.wallin@telia.com för manuell borttagning