DF65 Landskrona 2 oktober Region Syd

INBJUDAN – Regionstävling i Landskrona

OBS regattan är även öppen för seglare från region sydost för tilldelning av rankingpoäng.

Gruppindelning i enlighet med aktuell ranking.

Lördag den 2:e oktober seglar vi årets första regionala tävling.

Platsen är Lundåkrahamnen Landskrona.

Seglingarna genomförs i enlighet med RF:s och SSF:s riktlinjer 2021-06-01. Här gällande råd och rekommendationer generellt: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19” 

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.
2.4 Max antal deltagare är 48.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 26 september via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 28 september. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering, rorsmansmöte och besiktning 

4.1 Registrering och rorsmansmöte görs på piren Lundåkrahamnen
senast 2021-10-02 kl. 09.00

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att vid registrering. 

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 4 med 12 seglare i varje grupp.

 

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs i Lundåkrahamnen.
Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål

9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.

10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för distriktsranking
10.3 Seglare utanför regionen påverkar ej rankinggrundande resultat

Parkering.

Lundåkrahamnen

(lundakrahamnen.se)

Program

Registrering och rorsmansmöte 09:00

Första start ca 09:30

Lunchen kommer att hållas så kort som möjligt. Egen medhavd lunch är att rekommendera.

Ingen ny omgång startas efter 16:00

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 14
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Rolf Andersson SWE 93 Landskrona Ja
Bo Lindsjö SWE 59 Mss Ja
Göran Ingers SWE 574 RHSS Ja
Hans-Bertil Johansson SWE 30 Malmö SS Ja
Mattias Allroth SWE 1 LBS
Mathias Olsson SWE 68 WBS
Lars Emilsson SWE 1960 Simrishamn
Curt Rådenholt SWE 329 RHSS Ja
Stig Strömkvist SWE 133 RHSS Ja
Ingmar Fransson SWE 102 RHSS Ja
Hans Larsson SWE 36 SRSS Ja
Lennart Kvist SWE 1313 Simrishamns segelsällskap Ja
Bjarne Jönsson SWE 1172 Simrishamns SS
Göran Eimir SWE 129 Boss Ja

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning