DF65 Mariestad 30 oktober Region Väst

INBJUDAN – Regionstävling i Mariestad

Lördag den 30:e oktober seglar vi årets andra regionala tävling.

Platsen är Sjötorp(c:a 20 min norr om Mariestad).

Seglingarna genomförs i enlighet med RF:s och SSF:s riktlinjer 2021-06-01. Här gällande råd och rekommendationer generellt: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19” 

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.
2.4 Max antal deltagare är 48.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.


3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 24 oktober via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 26 oktober. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering, rorsmansmöte och besiktning 

4.1 Registrering och rorsmansmöte senast 2021-10-30 kl. 09.00

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.


5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att vid registrering. 

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 24. Maximalt antal grupper är 4 med 12 seglare i varje grupp. 


8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna

kommer att genomföra seglingen i Sjötorp (2 mil norr om Mariestad).

Här finns tre alternativa tävlingsplatser inom gångavstånd, vilken som väljs beror på vind riktning.

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål


9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.


10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för distriktsranking
10.3 Seglare utanför regionen påverkar ej rankinggrundande resultat

Parkering.

Lunch

Vi kommer att ha tillgång till lunch,
Kött alternativt fisk till ett pris av 129 kr.

Då ingår även kaffe och kaka. Dricka finns också för 15 kr.Vi vill få in föranmälan på mat så leverera vi den till lämplig platts beroende på seglings arena. 
Alternativ 1 = restaurang Baltzar och alternativ 2 och 3 = Sjötorps Segelsällskaps klubbstuga.

Alt 1. Varmrökt lax o potatissallad
Alt 2. Stek,  kokt potatis, gräddsås o gelé. Sallad

Kaffe och kaka ingår
För anmälan om mat skall göras till : larserik.lundin@gmail.com
Senast på Torsdag 28/10 kl 16:00

Program

Registrering och rorsmansmöte 09:00 (Utanför Cafe Baltzar von Platen)

Första start ca 09:30

Lunch meddelas vid rorsmansmötet

Ingen ny omgång startas efter 17:00

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 23
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Richard Malm SWE 71 LjSS
Andreas Birath SWE 150 StSS
Lars Smit SWE 423 Ljungskile
Peter Fredén SWE 981 MSK
Magnus Bood SWE 53 MSK
Gunnar Gustavsson SWE 211 LjSS
Olle Apelqvist SWE 127 VSS
Thomas Kulldin SWE 57 Mariestad Ja
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Jan Svenssohn SWE 188 MSK Ja
Gert Birgersson SWE 65 MSK
Johan Schelin SWE 73 MSK
Jan Carlsson SWE 247 Mariestads segelklubb
Anders Blom SWE 520 Msk
Mats Hansson SWE 222 LJss
Stellan Nilsson SWE 663 LjSS
Mikael Malmgren SWE 20 Bkss
Åke Wickström SWE 187 MSK Ja
Tony Söderberg SWE 391 Mariestad Ja
Michael Collberg SWE 21 Msk
Leif Dehlén SWE 381 SJÖSS Ja
Mikael Pettersson SWE 2222 Xss
Lars-Erik Lundin SWE 22 SRSS Ja

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning