DF65 Rank. Kumla 9/8

Välkommen till Kumla som ligger mitt i Sverige, och kanske erbjuder Sveriges mest unika plats att segla DF65 på, Kumla Sjöpark! Detta är en konstgjord sjö, som kommer att erbjuda mycket spännande segling hoppas vi, med fin vind och fint väder!

Gruppindelning DF65 200809:

I och med rådande situation kring COVID-19 kommer vi att försöka minska onödig trängsel. Detta innebär att vi kommer att hålla all verksamhet utomhus och begränsa fältstorleken under all tävling till 19 båtar (Heatsegling med upp till 4 grupper). Maximalt deltagarantal är 38 båtar.

Arrangör
Segel Sällsällskapet Hjälmaren (SSH) tillsammans med Svenska DF-förbundet.

Datum
Söndag den 9 augusti 2020

Program
Rorsmansmöte kl 10:00 utanför Restaurang Goda Rum. Kyrkogatan 45 är adressen. Första start ca 10:15. Minst 6 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 16:00, vid heatsegling startas ingen ny omgång efter 15:30. Prisutdelning snarast efter sista race. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt, cirka kl 12,30. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt DF 65 klassregler. Dessa finns på DF-hemsidan. Observera att vi i år tar bort undantaget från regel 10 då kryssande och länsande båtar möts. Frågor tas på skepparmötet.

Villkor för deltagande
Medlemskap i segelsällskap anslutet till SSF

Medlemskap i Svenska DF-förbundet –  swisha 100 kr till 123 603 43 75 och ange namn och segelnummer om du inte redan är det.

Betald anmälningsavgift – 120 kr  – till DF-Förbundets Swish  123 603 43 75. Notera Ert Namn, segelnummer och Kumla.

Genomförande
Vid fler deltagare än 20 deltagare, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet. Detta görs för att säkra lagom stora fält för god kappsegling och Covid-19. Detaljer kring gruppindelning och seglingsformatet redovisas vid skepparmötet.

Bana
Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärken. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat. Alla deltagande seglare kommer att erhålla rankingpoäng vid deltävlingar i DF 65 Ranking.

Priser
Pris till de tre bästa samt bästa Grand Master.

Kontakt
Kappseglingsansvarig på DF-förbundet, Magnus Janeborn 070/6656763.
Lokal kontakt Ulf Lindberg 0739/422000 och Peter Wallin 070/5808789

Lokal information

• Kumla Sjöpark, vi håller till vid Restaurang Goda Rum, Kyrkogatan 45 i Kumla.

• Gemensam lunch på planeras på Restaurang Goda Rum, antingen inom eller utomhus, möjlighet till matlåda finns också!

• Gemensam After Sail på Restaurang Goda Rum, som ligger precis vid den konstgjorda sjön!

• Regatta middag på kvällen planeras på Restaurang Goda Rum.

• Lokal info om Kumla finns hemsidan www.visitkumla.se

• Toaletter finns i området.

• Fri parkering i anslutning till detta område, som kallas Kumla Sjöpark

• Ställplatser för husbilar och husvagnar finns i närheten även campingstugor finns här, gå in på www.djupadalsbadet.se!

• Rekommendation om boende är Kumla Hotel, som ligger cirka 1,5 km från tävlingsområdet, www.kumlahotel.se!

Anmälan:

Anmälan:


Anmälan #39 och framåt utgör väntelista.

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning