DF65 SM Vadstena 28-29/8

Anmälda seglare med plats avstämd 18 aug.

SWE40ThomasAastradsenLJSS
SWE93RolfAnderssonBoSS
SWE557PeterAxellSSV Vad
SWE65GertBirgerssonMSK
SWE1711PeterBlombergEKERÖ
SWE53MagnusBoodMSK
SWE24MatsClaessonLBK
SWE46RolfDanehammarUKSS
SWE12FredrikEdgrenSRSS
SWE981PeterFredénMSK
SWE74PelleGeorgssonLinSS
SWE63BosseGullbergLjSS
SWE14MatsHagmanSRSS
SWE222MatsHanssonVallda
SWE215LennartHåkanssonVadstena
SWE574GöranIngersRHSS
SWE115MagnusJanebornSSH
SWE627AndersJarlMOSK
SWE30Hans-BertilJohanssonMalmö SS
SWE2BennyJohnssonLssg
SWE29lassekarlssonsbk
SWE52BoKarlssonSödertälje
SWE3PetterKostmannBrSS
SWE77OlleKroghSRSS
SWE36HansLarssonSRSS
SWE645UlfLindbergKarlskoga
SWE111DickLindbergSrSS
SWE206JohanLindholmSsv
SWE260BobboLindholmSsv
SWE269AndersLindholmSSV
SWE59BoLindsjöMss
SWE51MatsLundgrenLjSS
SWE22Lars-ErikLundinSRSS
SWE71RichardMalmLjSS
SWE20MikaelMalmgrenBkss
SWE200JonasNyqvistKarlstad
SWE159BengtOldsbergSRSS
SWE255KennethRagnebyVadstena
SWE145BoRogalinLinSS
SWE329CurtRådenholtRHSS
SWE538LasseBengtssonMotala segelklubb
SWE73JohanSchelinMSK
SWE17TimShuwalowKSSS
SWE423LarsSmitLjungskile ss
SWE105TorkelStilleforsÅBS
SWE188JanSvenssohnMSK
SWE5ChristerSörvikStSS
SWE8MagnusTimerdalSrss
SWE88GöranUgglaSRSS
SWE470PeterWallinKgSS
SWE198PerWennströmMotala Segelklubb
SWE534HenrikÅkesonVadstena

Reserv lista:

SWE99PetterForsenSrss
SWE247JanCarlssonMariestads segelklubb
SWE21MichaelCollbergMariestads segelklubb
SWE
SWE

Inbjudan   Datum: 2021-07-01

Svenska Mästerskapen 2021 för DF65

Datum:         28-29/8 2021

Plats:            Vadstena

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass:     DragonForce 65

Arrangör:     Segelsällskapet Vättern Vadstena (SSV) i samarbete med DF65-förbundet

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2.      Villkor för att delta

2.1    Tävlingen gäller öppen klass och den tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.2    Tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.3    Tävlande ska ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet.

2.4    Deltagarantalet är begränsat till max 54.

2.5    Svensk ranking kommer att användas för uttagning vid överteckning. SSV tilldelas 6 platser att fördela enligt egna principer.

2.6    Utländska deltagare tilldelas plats om överteckning ej är aktuellt.

3. Anmälan 

3.1  Anmälan ska göras senast 2/8 via DF65-förbundets hemsida
       www.dragonforce65.se

3.2    Anmälningsavgiften är 600 kr och betalas via Swish nr 1236034375 eller bankgiro 769-5869, senast 16/8. Glöm inte att ange namn och segelnummer.

4.      Registrering och besiktning

4.1    Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (SSV’s klubbhus) senast 
2021-08-28 kl 09:30

4.1    Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens. 

4.2    En båt kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassreglerna.

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på tävlingens webbplats samt anslås på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen/startplatsen.

6.      Tidsprogram

6.1 Program
27/8       15.00 – 17.30        Registrering och träningsrace
              18.00                      After Sail i klubbhuset
28/8       08.30 – 09.30        Registrering
              10.00                      Välkommen och skepparmöte
              10.30                      Första start för dagen
              17.00                      Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
              18.00                      After Sail i klubbhuset
29/8       09.30                      Skepparmöte
              10.00                      Första start för dagen
              15.00                      Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
              15.30                      Prisutdelning           

7.      Genomförande

7.1    Kappseglingskommittén kommer att försöka genomföra så många kappseglingar som är möjligt inom den tid som anges i punkt 6.

7.2    Vid upp till cirka 15 tävlande båtar kommer kappseglingarna att genomföras som en rak serie. Om antalet tävlande båtar överskrider ca 15 kommer MYA Heat Management System 2016 (HMS) att tillämpas alternativt gruppindelning enligt Tysk Heat-Segling (THS).

7.3    Vid gruppindelning enligt HMS eller THS kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking eller lottning, vilket anslås på anslagstavlan.

7.4    Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra fördelning till grupper och heat eller avbryta en påbörjad omgång.

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs i hamnområdet invid SSV’s klubbhus. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2    Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Start- och mållinje placeras ca 1/3 upp från länsmärken.  
Banan seglas: Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – mål

9.      Protester och straff

9.1    Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finner lämpligt och avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 65.2.

9.2    KSR appendix T1 gäller.

10.    Poängberäkning

10.1  Poängberäkning sker enligt KSR appendix A och A5.3 samt med de ändringar som följer av HMS eller THS.

10.2  KSR A2.1 ändras så att efter fyra genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas bort. Och så vidare för var åttonde kappsegling.

10.3  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

10.4  Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.

11.    Priser

11.1 Svenska Seglarförbundets Mästerskapspriser samt priser till de 10 första seglarna, Pris kommer delas ut till bästa Grand Master.

11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2021, kapitel 8 Mästerskap.

11.3  Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

Hitta hit

En bild som visar karta

Automatiskt genererad beskrivning

Turistbyrån

https://www.upplevvadstena.se/turistbyra.htm

Boende

Starbyhotell

Slottsgården

Klosterhotellet

Ställplats för husbilar

Parkering

SSV har ett begränsat antal parkeringar vilka är väldigt svåra att förbokade eller reservera. Var beredda på att gå en del beroende på vart det finns parkering samt vilken hamnarm vi kommer att nyttja som styrområde.

Segel Sällskapet Vättern

http://ssvat.se/wp/

Rapportering

https://www.facebook.com/groups/2497883427172440

En bild som visar text, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Meny 

Fredag 

Grillade hamburgare serveras som Buffé

Lättdryck finns att köpa övrig dryck medtages 

Lördag 

Ägg och falukorv smörgås med kaffe

Kaffe finns att tillgå under dagen i SSVs klubbhus 

Grillbuffé

Lättdryck finns att köpa övrig dryck medtages 

Söndag 

Ägg och falukorv smörgås med kaffe

Kaffe finns att tillgå under dagen i SSVs klubbhus 

Matpaket 500:-

Beställning av matpaket sker genom att svara på ett separat mail utskick efter anmälningstidens utgång.

En bild som visar text, tecken, stolpe

Automatiskt genererad beskrivning

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning

Bilaga A

DR21 02 – REGLER FÖR DIREKTDÖMD RC-SEGLING

Version mars 2021 (Översättning 210511 Claes Lundin)

DRS 1      ÄNDRINGAR TILL KAPPSEGLINGSREGLERNA (KSR)

DRS 1.1   Ändringar till KSR gällande anrop, observatörer och domare:

 1. KSR E1.3b ändras till: ”Anrop enligt regel 20.1 och 20.3 ska innehålla anropande båts segelnummer och orden ’plats att stagvända’.”
 2. I KSR E5.1b ändras ”Observatörer” till ”Observatörer och domare”.
 3. I KSR E5.1c ändras ”observatörer” till ”observatörer och domare” samt ”kappseglingskommittén” till ”protestkommittén”.

DRS 2      DOMARE OCH OBSERVATÖRER

DRS 2.1   Varje domare ska arbeta tillsammans med en observatör, som är utsedd av kappseglingskommittén enligt KSR E5.1a. Observatörer och domare ska ropa ut kontakter så som anges i KSR E5.1b.

DRS 2.2   En domares beslut får vara baserat på information från en observatör.

DRS 3      TA ETT STRAFF

DRS 3.1   När en båt kan ha brutit mot en eller flera regler i del 2, KSR 31 eller 42 får den ta ett straff i enlighet med KSR E4.3 genom att:

 1. snarast ta ett straff,
 2. tydligt ange att den kommer att ta ett straff och därefter ta straffet vid första rimliga tillfälle, eller
 3. utgå.

DRS 3.2   En båt som fått ett straff av en domare ska snarast ta ett tvåsvängsstraff om inte annat anges i DRS 5.2a

DRS 3.3   När en båt tydligt angett att den kommer att ta ett straff enligt KSR E4.3, ska den ta det straffet.

DRS 4      PROTESTER FRÅN BÅTAR, ROP OM KONTAKT, DOMARES BESLUT 

DRS 4.1   En protest enligt KSR E6.1, för ett brott mot en regel i del 2 (utom KSR 14) eller KSR 31 eller 42, får avgöras av en domare utan förhandling.

DRS 4.2   Ett rop om kontakt från en observatör eller domare enligt KSR E5.1 får avgöras av en domare utan förhandling.

DRS 4.3   Efter ett rop om protest eller kontakt och ingen båt tar ett straff, ska en domare besluta om en båt ska straffas och ska ropa ett beslut i enlighet med DRS 6.

DRS 5      STRAFF INITIERADE AV DOMARE

DRS 5.1   En domare får straffa en båt i enlighet med DRS 5.2 utan protest från någon båt när båten:

 1. bryter mot KSR 42,
 2. trots att den tagit ett straff enligt DRS 3.1 eller 3.2 har fått en fördel i heatet och inte snarast har tagit ytterligare straff enligt KSR E4.3b,
 3. inte tar ett straff efter beslut av en domare,
 4. bryter mot DRS 3.3,
 5. inte utgår när det är det tillämpliga straffet enligt KSR E4.3c,
 6. avsiktligt bryter mot en regel, eller
 7. har visat brist på sportsmannaanda.

DRS 5.2   Domaren får:

 1. utdela ett eller flera ensvängsstraff som ska tas i enlighet med KSR 44.2 och varje straff signaleras enligt DRS 6.1b,
 2. diskvalificera båten genom att ropa ”(båtens segelnummer)” diskvalificeras” med en kort förklaring av orsaken, eller
 3. rapportera händelsen till protestkommittén för ytterligare åtgärder.

Om en båt är straffad enligt DRS 5.1b ska domaren ropa om ytterligare straffsvängar så att fördelen utjämnas.

Om en båt är straffad enligt DRS 5.1c eller d för att inte ha tagit ett straff eller tagit ett straff felaktigt, ska det ursprungliga straffet tas bort.

DRS 5.3   En båt som är diskvalificerad av en domare ska omgående lämna banområdet.

DRS 5.4   Om en domare beslutar att en båt har brutit mot en annan regel än de som nämns i DRS 4.1 eller kan ha rätt till gottgörelse, ska domaren informera protestkommittén som får protestera eller begära gottgörelse enligt KSR 60.3. Domaren ska meddela båten och kappseglingskommittén om detta vid första rimliga tillfälle, men inte innan ett heat där domaren dömer är avslutat.

DRS 6      SIGNALER FRÅN EN DOMARE

DRS 6.1   En domare får ropa ett beslut enligt följande:

 1. ”Inget straff”
 2. ”Straff (segelnummer)”. Om en domare inte kan identifiera en båts segelnummer får båten beskrivas och segelnummer anges så snart som möjligt.

DRS 6.2   En domare får meddela att det inte går att ta ett beslut och att händelsen är olöst.

DRS 6.3   En kort förklaring får ges och vilka andra båtar som var inblandade.

                 När flera händelser behandlas samtidigt får domarna tydligt ange vilken händelse de avser.

DRS 7      OLÖSTA HÄNDELSER

DRS 7.1   Efter en protest enligt DRS 4.1 har en båt rätt till förhandling bara om:

 1. det påstås att det har varit ett brott mot KSR 14 och att en skada orsakades av en kontakt, eller 
 2. ingen domare ropar ett beslut.

DRS 7.2   Om ingen domare ropar ut ett beslut efter ett rop om kontakt, ska observatören eller domaren som gjorde ropet om kontakt rapportera den olösta händelsen till protestkommittén. Protestkommittén får protestera mot alla båtar inblandade i händelsen och hålla en förhandling.

DRS 7.3   Om inte annat framgår av seglingsföreskrifterna behöver inte protester och ansökan om gottgörelse vara skriftliga. Protestkommittén får inhämta bevisning på det sätt som den finner lämpligt och får meddela sitt beslut muntligt.

DRS 8      ANSÖKAN OM GOTTGÖRELE, ÖVERKLAGANDEN, ANDRA ÅTGÄRDER

DRS 8.1   Ett beslut, åtgärder eller inga åtgärder av en domare eller en observatör får inte vara grund för gottgörelse eller ett överklagande enligt KSR 70.