DF65 SM Vadstena 28-29/8

Anmälda seglare med plats 3 aug. Mail med information om betalning av startavgift och matpaket skickas senast fredag 6 augusti till:

SWE40ThomasAastradsenLJSS
SWE93RolfAnderssonBoSS
SWE557PeterAxellSSV Vad
SWE65GertBirgerssonMSK
SWE1711PeterBlombergEKERÖ
SWE53MagnusBoodMSK
SWE24MatsClaessonLBK
SWE46RolfDanehammarUKSS
SWE12FredrikEdgrenSRSS
SWE981PeterFredénMSK
SWE74PelleGeorgssonLinSS
SWE63BosseGullbergLjSS
SWE14MatsHagmanSRSS
SWE222MatsHanssonVallda
SWE215LennartHåkanssonVadstena
SWE574GöranIngersRHSS
SWE115MagnusJanebornSSH
SWE627AndersJarlMOSK
SWE30Hans-BertilJohanssonMalmö SS
SWE2BennyJohnssonLssg
SWE29lassekarlssonsbk
SWE52BoKarlssonSödertälje
SWE3PetterKostmannBrSS
SWE77OlleKroghSRSS
SWE36HansLarssonSRSS
SWE645UlfLindbergKarlskoga
SWE111DickLindbergSrSS
SWE206JohanLindholmSsv
SWE260BobboLindholmSsv
SWE269AndersLindholmSSV
SWE59BoLindsjöMss
SWE51MatsLundgrenLjSS
SWE22Lars-ErikLundinSRSS
SWE71RichardMalmLjSS
SWE20MikaelMalmgrenBkss
SWE200JonasNyqvistKarlstad
SWE159BengtOldsbergSRSS
SWE255KennethRagnebyVadstena
SWE145BoRogalinLinSS
SWE329CurtRådenholtRHSS
SWE60JonasSamsonHalmstad
SWE73JohanSchelinMSK
SWE17TimShuwalowKSSS
SWE423LarsSmitLjungskile ss
SWE105TorkelStilleforsÅBS
SWE188JanSvenssohnMSK
SWE5ChristerSörvikStSS
SWE8MagnusTimerdalSrss
SWE88GöranUgglaSRSS
SWE470PeterWallinKgSS
SWE198PerWennströmMotala Segelklubb
SWE534HenrikÅkesonVadstena

Reserv lista:

SWE150AndreasBirathStSS
SWE133StigStrömkvistRHSS
SWE538LasseBengtssonMotala segelklubb
SWE99PetterForsentäby

Inbjudan   Datum: 2021-07-01

Svenska Mästerskapen 2021 för DF65

Datum:         28-29/8 2021

Plats:            Vadstena

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass:     DragonForce 65

Arrangör:     Segelsällskapet Vättern Vadstena (SSV) i samarbete med DF65-förbundet

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2.      Villkor för att delta

2.1    Tävlingen gäller öppen klass och den tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.2    Tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.3    Tävlande ska ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet.

2.4    Deltagarantalet är begränsat till max 52.

2.5    Svensk ranking kommer att användas för uttagning vid överteckning. SSV tilldelas 6 platser att fördela enligt egna principer.

2.6    Utländska deltagare tilldelas plats om överteckning ej är aktuellt.

3. Anmälan 

3.1  Anmälan ska göras senast 2/8 via DF65-förbundets hemsida
       www.dragonforce65.se

3.2    Anmälningsavgiften är 600 kr och betalas via Swish nr 1236034375 eller bankgiro 769-5869, senast 16/8. Glöm inte att ange namn och segelnummer.

4.      Registrering och besiktning

4.1    Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (SSV’s klubbhus) senast 
2021-08-28 kl 09:30

4.1    Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens. 

4.2    En båt kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassreglerna.

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på tävlingens webbplats samt anslås på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen/startplatsen.

6.      Tidsprogram

6.1 Program
27/8       15.00 – 17.30        Registrering och träningsrace
              18.00                      After Sail i klubbhuset
28/8       08.30 – 09.30        Registrering
              10.00                      Välkommen och skepparmöte
              10.30                      Första start för dagen
              17.00                      Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
              18.00                      After Sail i klubbhuset
29/8       09.30                      Skepparmöte
              10.00                      Första start för dagen
              15.00                      Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
              15.30                      Prisutdelning           

7.      Genomförande

7.1    Kappseglingskommittén kommer att försöka genomföra så många kappseglingar som är möjligt inom den tid som anges i punkt 6.

7.2    Vid upp till cirka 15 tävlande båtar kommer kappseglingarna att genomföras som en rak serie. Om antalet tävlande båtar överskrider ca 15 kommer MYA Heat Management System 2016 (HMS) att tillämpas alternativt gruppindelning enligt Tysk Heat-Segling (THS).

7.3    Vid gruppindelning enligt HMS eller THS kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking eller lottning, vilket anslås på anslagstavlan.

7.4    Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra fördelning till grupper och heat eller avbryta en påbörjad omgång.

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs i hamnområdet invid SSV’s klubbhus. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2    Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Start- och mållinje placeras ca 1/3 upp från länsmärken.  
Banan seglas: Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – mål

9.      Protester och straff

9.1    Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finner lämpligt och avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 65.2.

9.2    KSR appendix T1 gäller.

10.    Poängberäkning

10.1  Poängberäkning sker enligt KSR appendix A och A5.3 samt med de ändringar som följer av HMS eller THS.

10.2  KSR A2.1 ändras så att efter fyra genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas bort. Och så vidare för var åttonde kappsegling.

10.3  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

10.4  Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.

11.    Priser

11.1 Svenska Seglarförbundets Mästerskapspriser samt priser till de 10 första seglarna, Pris kommer delas ut till bästa Grand Master.

11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2021, kapitel 8 Mästerskap.

11.3  Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

Hitta hit

En bild som visar karta

Automatiskt genererad beskrivning

Turistbyrån

https://www.upplevvadstena.se/turistbyra.htm

Boende

Starbyhotell

Slottsgården

Klosterhotellet

Ställplats för husbilar

Parkering

SSV har ett begränsat antal parkeringar vilka är väldigt svåra att förbokade eller reservera. Var beredda på att gå en del beroende på vart det finns parkering samt vilken hamnarm vi kommer att nyttja som styrområde.

Segel Sällskapet Vättern

Rapportering

https://www.facebook.com/groups/2497883427172440

En bild som visar text, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Meny 

Fredag 

Grillade hamburgare serveras som Buffé

Lättdryck finns att köpa övrig dryck medtages 

Lördag 

Ägg och falukorv smörgås med kaffe

Kaffe finns att tillgå under dagen i SSVs klubbhus 

Grillbuffé

Lättdryck finns att köpa övrig dryck medtages 

Söndag 

Ägg och falukorv smörgås med kaffe

Kaffe finns att tillgå under dagen i SSVs klubbhus 

Matpaket 500:-

Beställning av matpaket sker genom att svara på ett separat mail utskick efter anmälningstidens utgång.

En bild som visar text, tecken, stolpe

Automatiskt genererad beskrivning

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 58
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Rolf Andersson SWE 93 BoSS Ja
Richard Malm SWE 71 LjSS
Bosse Gullberg SWE 63 LjSS
Magnus Timerdal SWE 8 Srss
Thomas Aastradsen SWE 40 LJSS
Bengt Oldsberg SWE 159 SRSS
Lars Smit SWE 423 Ljungskile ss
Torkel Stillefors SWE 105 ÅBS
Göran Uggla SWE 88 SRSS
Peter Wallin SWE 470 KgSS
Peter Fredén SWE 981 MSK
Hans Larsson SWE 36 SRSS Ja
Magnus Bood SWE 53 MSK
Mats Claesson SWE 24 LBK
Bo Lindsjö SWE 59 Mss Ja
Peter Axell SWE 557 SSV Vad
Andreas Birath SWE 150 StSS
Rolf Danehammar SWE 46 UKSS Ja
Tim Shuwalow SWE 17 KSSS
Mats Hagman SWE 14 SRSS Ja
Curt Rådenholt SWE 329 RHSS Ja
Mats Lundgren SWE 51 LjSS Ja
Lars-Erik Lundin SWE 22 SRSS Ja
Petter Kostmann SWE 3 BrSS
Jan Svenssohn SWE 188 MSK Ja
Kenneth Ragneby SWE 255 Vadstena Ja
Jonas Nyqvist SWE 200 Karlstad
Olle Krogh SWE 77 SRSS Ja
Pelle Georgsson SWE 74 LinSS
Bo Rogalin SWE 145 LinSS Ja
Hans-Bertil Johansson SWE 30 Malmö SS Ja
lasse karlsson SWE 29 sbk
Bo Karlsson SWE 52 Södertälje Ja
Per Wennström SWE 198 Motala Segelklubb Ja
Dick Lindberg SWE 111 SrSS Ja
Göran Ingers SWE 574 RHSS Ja
Peter Blomberg SWE 1711 EKERÖ
Anders Jarl SWE 627 MOSK Ja
Fredrik Edgren SWE 12 SRSS
Gert Birgersson SWE 65 MSK
Mikael Malmgren SWE 20 Bkss
Ulf Lindberg SWE 645 Karlskoga
Stig Strömkvist SWE 133 RHSS Ja
Mats Hansson SWE 222 Vallda
Magnus Janeborn SWE 115 SSH
Johan Schelin SWE 73 MSK
Johan Lindholm SWE 206 Ssv
Bobbo Lindholm SWE 260 Ssv
Anders Lindholm SWE 269 SSV
Christer Sörvik SWE 5 StSS
Jonas Samson SWE 60 Halmstad
Örjan Friberg SWE 15 VADSTENA
Lennart Håkansson SWE 215 Vadstena Ja
Henrik Åkeson SWE 534 Vadstena
Lasse Bengtsson SWE 538 Motala segelklubb
Petter Forsen SWE 99 täby
Benny Johnsson SWE 2 Lssg
Jan Carlsson SWE 247 Mariestads segelklubb

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning