DF65 Regional ranking Stockholm 12 September Region Norr

Seglingarna genomförs i enlighet med RF:s och SSF:s riktlinjer 2021 06 01. Här gällande råd och rekommendationer generellt: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19” 

Datum:                               12 september

Plats:                                   Ålstens Båtsällskap

Båtklass:                             DragonForce 65

Arrangör:                           Stockholms Radiosegelsällskap och DF Sailing Sweden

Nivå:                                  Grön

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.
2.4 Max antal deltagare är 33.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.


3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 6 september via DF-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 75 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast den 8 september. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs i och med anmälan.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.


5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter på plats i anslutning till rorsmansmötet.

6. Program

Söndagen 12 september    

10.00             Rorsmansmöte

10.20             Första start

Ca 12.00        45 minuter lunch

15.30             Ingen start efter 14.30. (Avslutas inte den sista omgången före 15.30 räknas alla delseglingar i den icke kompletta omgången bort.) 

16.00             Prisutdelning (eller snarast efter sista båt gott i mål).

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade. 

7.2 Är antalet deltagare stort genomförs tävlingen med gruppindelning och med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 20. Maximalt antal grupper är 3 med 11 seglare i varje grupp och 22 startande i varje delsegling.


8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs utanför vågbrytaren i Ålsten hamn. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål


9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.


10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 
10.2 Seglare utanför regionen påverkar ej rankinggrundande resultat

Hitta hit:

Platsen: Ålstens Båtsällskap ligger i Bromma, Stockholm. Adressen är Grönviksvägen 9

Du hitta mer info om sällskapet och platsen på: https://alstensbs.nu/

Parkering:

För mer info: Mats Hagman, 070-628 12 10, mats.hagman@gmail.com

                        Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till Mats Hagman för manuell borttagning