DF95 KLM Askersund 18-19/4 – INSTÄLLT

Tävlingarna i Askersund ställs in med hänvisning till spridningen av COVID-19, coronavirset.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning