DF95 tävling 21/9 Halmstad

DF95 Tävling

Arrangör Halmstads Segelssällskap tillsammans med Svenska DF förbundet

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df65 klassregler / df95 klassregler Dessa finns på hemsidan.
Vi seglar, från 1 Jan 2019 under RRS, våra tidigare undantag gäller ej längre.
Samtliga riggar A B C D – DF95 som är godkända enligt internationella regeln får användas.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.

Villkor för deltagande Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, anmälan senast 1 september, anmälningsavgift 100 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Minst 12 seglingar planeras. Ingen segling startas efter kl 16.00. Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 16:30. Lunchuppehåll ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande Vid fler deltagare än 21, sker indelning i grupper enligt det tyska systemet.

Bana Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärken. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med avvikelsen att en segling får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. Minst 6 race per seglare ska genomföras för att tävlingen ska ge resultat.

Priser Pris till de tre bästa.

Lunch Det kommer att grillas mycket fina hamburgare på plats till rimlig peng!

Lokal information: Adressen är småbåtsgatan Halmstad. Lokal kontakt, Jonas Samson jonasswe@icloud.com, 0729-630990. Vi har tillgång till klubbhus och toalett, varmt välkomna. 

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0
 
Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning