Digitalt Årsmöte 2020

Med hänvisning till spridningen av COVID-19, coronavirset, kommer föreningens årsmöte hållas digitalt den 28 april 19.00. Här kommer all information att samlas, samt information om hur man deltar i årsmötet.

Kallelse och dagordning (inloggningsuppgifter till det digitala årsmötet har skickats på mail till nedan anmälda deltagare 27/4) : Kallelse årsmöte DFsailingSweden 2020

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse Svenska DF65 Förbundet Ideell Förening 2019

Resultat 2019:Resultatrapport DF Saling Sweden 20191231

Balansrapport 2019:Balansrapport DF Saling Sweden 20191231

Revisionsberättelse:

Budget 2020: Ej gjord pga Corona pandemin.

Valberedningens förslag till inval av styrelseledamöter: Styrelseval 2020

Motioner (sändes senast 14 april till df65swe:@gmail.com):Motion Vindbegränsning samt banrekommendationer Från Christer Sörvik, StSS

Anmälan nedan är nödvändig för röstlängd och dessa kommer att erhålla anslutningsinstruktioner för deltagande på årsmötet via mail.
Anmälan stängd

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning