Föreningsinformation

Årsmöte 2018

Inbjudan länk här

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse DFracingsweden verksamhetsåret 2017

Revisionsrapport:

Resultaträkning:Resultatrapport DF Racing Sweden 20171231

Balansräkning:Balansrapport DF Racing Sweden 20171231

Styrelsens förslag till budget:Budget DF Racing Sweden 2018 Blad1

Dagordning:

Anmälan till Årsmöte skickas till sekreterare Calle Malmberg via mail:
 
 

Årsmöte 2017

Årsmötesprotokoll: Protokoll Årsmöte DF 20170422 
 
Kallelse till Årsmöte i Växjö 22/4 kl. 16.00. Plats RC Seglarverkstaden, Stallvägen 10
 
 
 
 
 
Styrelsens förslag till budget: Budget Svenska DF65 Förbundet 2017
 
 
Motion om medlemsomröstning A+rigg: Motion A+ rigg
 
 
Anmälan till Årsmöte skickas till sekreterare Calle Malmberg via mail:
 
 

Årsmötes handlingar 2016

Protokoll årsmöte 2016: Årsmötesprotokoll2016

Verksamhetsberättelse 2015: Verksamhetsberättelse för Svenska Dragon Force 65 Förbundet

Resultatrapport: Resultatrapport DF65 2015

Balansrapport: Balansrapport DF65 2015

Styrelsens förslag till budget: Budget 2016 DF65 Blad1

Revisionsrapport: Revisionsberättelse2016

Motion Dragon Flite 95: Motion angående administration av Dragon Flite 95

Dagordning: Dagordning årsmöte 160416

Föreningsmöte 3 okt 2015

På föreningsmöte i anslutning till vårt mästerskap 2-3 oktober antogs stadgar och en ordinarie styrelse valdes. Här liten rapport från interimsstyrelsen:Verksamhetsrapport Svenska Dragon Force 65 Förbundet

Jari Heiskanen, SS Kaparen, valdes till ordförande fram till ordinarie årsmöte i april 2016. Carl Johan Malmberg, GKSS,  valdes till sekreterare på 2 år. Magnus Timerdal, SRSS, valdes till kassör 1 år. Till ordinarie ledamöter om 2 år valdes Olle Lundbäck SRSS, och Benny Johnsson, LSSG.

Kontakt uppgifter: Svenska Dragonforce 65 Förbundet C/O Magnus Timerdal, Oxtorgsgatan 1 360 51 Hovmantorp

Jari Heiskanen: 073-271 23 39, Carl Johan Malmberg 0708-992394, Magnus Timerdal 070-999 89 43, Benny Johnsson 070-203 81 58, Olle Lundbäck 073-619 17 44

Medlemsskap krävs vid nationella regattor. Vi tar ej ut någon avgift för att registrera segelnummer. Medlemskap löses genom insättning på föreningens bank giro: 769-5869. Eller insättning på Swish-nummer: 1236034375. Glöm ej att skriva Namn och Segelnummer.