Föreningsinformation

Årsmöte 2017

Årsmötesprotokoll: Protokoll Årsmöte DF 20170422 Då original med underskrifter skickats till fel adress lägger vi nu upp ett utan underskrifter. Så fort ett justerat protokoll efter en andra distribution kommer in publiceras det justerade protokollet. (samma som ligger här)
 
Kallelse till Årsmöte i Växjö 22/4 kl. 16.00. Plats RC Seglarverkstaden, Stallvägen 10
 
 
 
 
 
Styrelsens förslag till budget: Budget Svenska DF65 Förbundet 2017
 
 
Motion om medlemsomröstning A+rigg: Motion A+ rigg
 
 
Anmälan till Årsmöte skickas till sekreterare Calle Malmberg via mail:
 
 

Årsmötes handlingar 2016

Protokoll årsmöte 2016: Årsmötesprotokoll2016

Verksamhetsberättelse 2015: Verksamhetsberättelse för Svenska Dragon Force 65 Förbundet

Resultatrapport: Resultatrapport DF65 2015

Balansrapport: Balansrapport DF65 2015

Styrelsens förslag till budget: Budget 2016 DF65 Blad1

Revisionsrapport: Revisionsberättelse2016

Motion Dragon Flite 95: Motion angående administration av Dragon Flite 95

Dagordning: Dagordning årsmöte 160416

Föreningsmöte 3 okt 2015

På föreningsmöte i anslutning till vårt mästerskap 2-3 oktober antogs stadgar och en ordinarie styrelse valdes. Här liten rapport från interimsstyrelsen:Verksamhetsrapport Svenska Dragon Force 65 Förbundet

Jari Heiskanen, SS Kaparen, valdes till ordförande fram till ordinarie årsmöte i april 2016. Carl Johan Malmberg, GKSS,  valdes till sekreterare på 2 år. Magnus Timerdal, SRSS, valdes till kassör 1 år. Till ordinarie ledamöter om 2 år valdes Olle Lundbäck SRSS, och Benny Johnsson, LSSG.

Kontakt uppgifter: Svenska Dragonforce 65 Förbundet C/O Magnus Timerdal, Oxtorgsgatan 1 360 51 Hovmantorp

Jari Heiskanen: 073-271 23 39, Carl Johan Malmberg 0708-992394, Magnus Timerdal 070-999 89 43, Benny Johnsson 070-203 81 58, Olle Lundbäck 073-619 17 44

Medlemsskap krävs vid nationella regattor. Vi tar ej ut någon avgift för att registrera segelnummer. Medlemskap löses genom insättning på föreningens bank giro: 769-5869. Eller insättning på Swish-nummer: 1236034375. Glöm ej att skriva Namn och Segelnummer.

Protokoll

Mötesprotokoll 160117 & 160209: Protokoll160117&160209

Föreningsmöte 3 okt 2015 Växjö: Föreningsmöte 3 okt