Föreningsinformation

INFORMATION OM Dragonforce Racing Swedens BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER: GDPR Text att skickas ut till medlemmarna.

Årsmöte 2018

Årsmötes protokoll: Årsmöte17DF65

Inbjudan länk här

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse DFracingsweden verksamhetsåret 2017

Revisionsrapport:

Resultaträkning:Resultatrapport DF Racing Sweden 20171231

Balansräkning:Balansrapport DF Racing Sweden 20171231

Styrelsens förslag till budget:Budget DF Racing Sweden 2018 Blad1

Styrelse 2018

Ordförande: Mats Hansson, matsfolke@hitmail.com

Sekreterare: Calla Malmberg, calle.malmberg@me.com

Kassör: Magnus Timerdal, magnustimerdal@me.com

Ledamot, ansv. tävlings kalender: Petter Kostmann, petter_k@icloud.com

Ledamot: Jonas Samson, jonasswe@icloud.com

Ledamot: Benny Johnsson, ulvahult1@gmail.com

Svenska DF 65 förbundet ideell förening 

C/O Magnus Timerdal

Oxtorgsgatan 1

365 42 Hovmantorp

Mail: df65swe@gmail.com