Kontakt

Ordförande – Föreningens utveckling
Lars-Erik Lundin  (DF65: SWE 22 DF95: SWE 66) Gustavsberg/Sjötorp, larserik.lundin@gmail.com.

Sekreterare – Örjan Friberg, (SWE 15) Vadstena, 070 659 49 76 orjan.cg.friberg@gmail.com

Kassör – Registeransvarig Olle Krogh, (SWE 77) Stockholm, ollek378@gmail.com, 070 788 10 91

Ledamot – Ansvarig Kappseglingsgruppen Magnus Timerdal, (SWE 8)  070 999 89 43, magnustimerdal@me.com

Ledamot – Magnus Bood, (SWE 53) Mariestad, bood.magnus@gmail.com

Suppleant – PR-Ansvarig och Internationella kontakter
Mats Hagman (SWE 14), mats.hagman@gmail.se, 070 628 12 10

Suppleant – Gunnar Gustavsson (SWE 211) , ghgson@gmail.com

Svenska DF 65 förbundet ideell förening 

C/O Olle Krogh

Gårdsvägen 29

141 70 Segeltorp

Mail: df65swe@gmail.com