Kriterier för uttagning till Global 2024 i Sverige.

I oktober 2023 börjar uttagningsprocessen för DF65 Global i Nynäshamn som ska seglas i början av maj 2024. Här kommer information för Svenska seglare med ambition att kvalificera sig till Global 2024. I dagsläget är det inte klart med hur många platser Sverige får. Det troliga är ca 8-10 platser. I oktober 2023 vet vi mer. Men vad som står helt klart är att redan i år kan man börja samla rankingpoäng genom att delta på årets sista regionala ranking som kommer att ingå i slut rankingen för uttagning till Global 2024.

Ranking inför Global DF65 2024:

Då anmälan till Global steg 1 skall öppna 7 mån innan eventet, enligt “DF International Class Association Global Championship Guidelines”, så skall anmälan preliminärt öppna 2023-10-05 för steg 1. Detta innebär att den ranking som skall vara till grund för fördelning av platser till Svenska seglare, är den som är gällande ranking 2023-10-02.

Underlag för ranking 2023-10-02 kommer att vara följande:

Nationella rankingar: De fyra senaste genomförda nationella rankingar före 2023-10-02, med nu liggande schema skulle detta innebära att samtliga 4 nationella ranking seglingar 2023 ingår. Samt SM 2023 i Nynäshamn.

Regionala rankingar:
De fyra omgångarna av regional ranking som blir underlag är:
2022R4 
2023R1
2023R2
2023R3

Dessa omgångar måste vara genomförda och rapporterade senast 2023-10-01 och det innebär att om någon region inte genomfört 2023R3 till den 2023-10-01 kommer bara 3 regional rankingar användas som underlag för den aktuella regionen.