Region Syd Ost

I vår region (Kronoberg- Blekinge- och Kalmarlän) seglas det på ett flertal platser mer eller mindre regelbundet. F.o.m 2024 ingår region Syd Ost i Region Syd

  • Hovmantorp
  • Ronneby
  • Kalmar
  • Karlskrona
  • Växjö
  • mfl skicka gärna info om fler ställen i regionen till mig (magnustimerdal@me.com)


På flera av platserna på regionen har man egna FB grupper för lokal information om aktiviteter.

Här: Kalmars grupp

Här: Ronnebys grupp

Representant: Magnus Timerdal, Hovmantorp

Mobil:070 999 89 43

Mail: magnustimerdal@me.com