Registrera

För att kunna ta del av allt på forumet behöver du vara registrerad. Vissa delar kommer att vara dolda om man inte är inloggad. Och för att göra inlägg tex vid anmälan till kappsegling behöver du vara registrerad och inloggad. Viktigt att du registrerar dig med ett identifierbart namn. Allt som liknar spam registrering tas bort. Det bästa är om du har fått ett svenskt segelnummer och använder det tillsammans med dit förnamn som användarnamn. Tex MagnusSWE8

Välkommen!

Här kan du registrera dig på forumet: