Ronneby

Ronneby finns för närvarande 22 seglare. Kontaktperson: Håkan Gertonsson, 070-388 16 18,     hakan.gertonsson@gmail.com Man seglar regelbundet i Ekenäs. Här hittar du deras FB-grupp RRSS

karönekenäs-4