SM DF95 2-3 september Vadstena

Inbjudan

Svenska Mästerskapen för DF95 2023

Datum: 2-3 september 2023

Plats: Vadstena

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass: DragonForce 95

Tävlingen gäller: Öppen klass

Arrangör: Segelsällskapet Vättern (SSV), i samarbete med DF Sailing 

                 Sweden.

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande eller stödperson som sitter i en hämtbåt ska bära CE-märkt flytväst eller räddningsväst.

2.      Villkor för att delta

2.1    Tävlingen gäller öppen klass och varje tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.2    Varje tävlande som är svensk medborgare ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.3    Tävlande ska ha erlagt medlemsavgift till DF Sailing Sweden.

2.4    Deltagarantalet är begränsat till max 54.

2.5    Svensk ranking kommer att användas för uttagning vid överteckning. SSV tilldelas 2 platser att fördela enligt egna principer.

2.6    Utländska deltagare tilldelas plats om överteckning ej är aktuellt.

2.7    Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen.

3.      Anmälan

3.1    Anmälan görs på DF-förbundets hemsida senast 13 augusti. Anmälningsavgiften är 800 kr och betalas via Swish 1235983085 (SSV) senast 13 augusti. Lunchpaket samt kaffe båda dagarna ingår i anmälningsavgiften. 

4.      Registrering och besiktning

4.1    Registrering ska göras på SSV kansli, fredag 1 september mellan kl  15.00-17.30 alternativt på lördagen kl 8.30-9.30.

4.2    Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens SSF.

4.3    En båt kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna.

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på klassförbundets hemsida samt anslås på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen/startplatsen.

6.      Tidsprogram

6.1    1/9       15.00 – 17.30     Registrering och träningsrace
            18.00                  After Sail i klubbhuset  
2/9       08.30 – 09.30.    Registrering
            09:30                  Välkommen och skepparmöte
            10.00                  Första start för dagen
            16.00                  Ingen start av ny kappsegling efter den tiden

                      
3/9       09.00                  Skepparmöte
            09:30                  Första start för dagen
            15.00                  Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
            15.30                  Prisutdelning

7.      Genomförande

7.1    Kappseglingskommittén kommer att försöka genomföra så många kappseglingar som är möjligt inom den tid som anges i punkt 6.

7.2    Vid upp till cirka 20 tävlande båtar kommer kappseglingarna att genomföras som en rak serie. Om antalet tävlande båtar överskrider cirka 20 kommer gruppseglings systemet SHRS att tillämpas . För beskrivning av systemet se länk här

7.3    Vid gruppindelning enligt SHRS, kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking eller lottning, vilket anslås på anslagstavlan.

7.4    Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra fördelning till grupper och heat eller avbryta en påbörjad omgång.

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs i anslutning till Vadstena hamn. Exakt plats meddelas på skepparmötet och kan komma att ändras.

8.2    Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Start- och mållinje placeras ca 1/3 upp från länsmärken.  
Banan seglas: Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – mål.

9.      Protester och straff

9.1    Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finner lämpligt och avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 65.2.

9.2    KSR appendix T1 gäller.

10.    Poängberäkning

10.1  Poängberäkning sker enligt KSR appendix A och A5.3 samt med de ändringar som följer av HMS eller THS.

10.2  KSR A2.1 ändras så att efter fyra genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas bort. Och så vidare för var åttonde kappsegling.

10.3  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

10.4  Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.

11.    Priser

11.1  Svenska Seglarförbundets Mästerskapspriser samt priser till de 6 första seglarna, Pris kommer delas ut till bästa Grand Master.

11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2023, kapitel 8 Mästerskap.

11.3  Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

Länk boende i Vadstena

Datum: 2023-06-18

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning