SM DF95 20-21/8 Ljungskile

Inbjudan

Svenska Mästerskapen 2022 för DF95

Datum:         20-21/8 2022

Plats:            Ljungskile

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass:     DragonFlite 95

Arrangör:     Ljungskiles Segelsällskap och DF65-förbundet

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning. En tävlande som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.      Villkor för att delta

2.1    Tävlingen gäller öppen klass och den tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.2    Tävlande som är svensk medborgare ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. En tävlande ska fylla minst 12 år det året tävlingen genomförs.

2.3    Tävlande ska ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet.

2.4    Deltagarantalet är begränsat till max 42.

2.5    Svensk ranking kommer att användas för uttagning vid överteckning. LjSS tilldelas 2 platser att fördela enligt egna principer.

2.6    Utländska deltagare tilldelas plats om överteckning ej är aktuellt.

3. Anmälan 

3.1  Anmälan ska göras senast 12/8 via förbundet hemsida.

3.2    Anmälningsavgiften är 400 kr och betalas till Ljungskile Segelsällskap via Swish till 123 143 6955 eller bankgiro 867-1794 senast 16/8. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master. Lunch och Regattamiddag tillkommer.

4.      Registrering och besiktning

4.1    Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 
2022-08-20 kl 09:30

4.2    Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens. 

4.3    En båt, besättning eller utrustning, kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna.

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på tävlingens webbplats samt anslås på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen/startplatsen.

6.      Tidsprogram

6.1 Program
19/8         15.00 – 17.30        Registrering och träningsrace
               18.00                      After Sail

20/8        08.30 – 09.30        Registrering
               09:30                      Välkommen och skepparmöte
               10.00                      Första start för dagen
               17.00                      Ingen start av ny kappsegling efter denna tid
                                              After Sail
19.00 Regattamiddag

21/8         09.00                      Skepparmöte
               09:30                      Första start för dagen
               15.00                      Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
               15.30                      Prisutdelning

7.      Genomförande

7.1    Kappseglingskommittén kommer att försöka genomföra så många kappseglingar som är möjligt inom den tid som anges i punkt 6.

7.2    Vid upp till 22 tävlande båtar kommer kappseglingarna att genomföras som en rak serie. Om antalet tävlande båtar överskrider 22 kommer MYA Heat Management System 2016 (HMS) att tillämpas alternativt gruppindelning enligt Tysk Heat-Segling (THS).

7.3    Vid gruppindelning enligt HMS eller THS kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking eller lottning, vilket anslås på anslagstavlan.

7.4    Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra fördelning till grupper och heat eller avbryta en påbörjad omgång.

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs i anslutning till Ljungskiles Segelsällskaps hamn. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2    Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna.

9.      Protester och straff

9.1    Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finns lämpligt och avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 65.2.

9.2    KSR appendix T1 gäller.

10.    Poängberäkning

10.1  Poängberäkning sker enligt KSR appendix A och A5.3 samt med de ändringar som följer av HMS eller THS.

10.2  Vid HMS ändras KSR A2.1 så att efter fyra genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas bort. Och så vidare för var åttonde kappsegling. Vid THS sker bort räkning vid var fjärde genomförd kappsegling.

10.3  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

10.4  Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

11.    Priser

11.1  Svenska Seglarförbundets Mästerskapspriser samt priser till de 5 första seglarna, Pris kommer delas ut till bästa Grand Master.

11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente, kapitel 8 Mästerskap.

11.3  Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

Datum: 2022-07-06

Bilaga till inbjudan.

Servering 

Vi kommer att servera varm lunch till en kostnad av 100kr/dag. Enklare regattamiddag kommer att anordnas till extra kostnad.  

Hitta till Ljungskile Segelsällskap 

Kör av antingen det södra eller norra E6 motorvägsmotet om Ljungskile och styr mot centrum, infart till hamnområdet över motorvägsbron. Kör därefter ca 400 m till vägens slut vid det vita klubbhuset (besöksadress Strandvägen 26, Ljungskile). 

Husbil och husvagnar 

Vi har några platser för husbilar / husvagnar. Så för vår planering, kontakta Bo Gullberg +46 706464643, bosse@bogullberg.se

Boende – Skall verifieras 

Ljungskile folkhögskola – Hotell och Vandrarhem 

https://www.ljungskile.org/kursokonferens/hotellet/ , tfn 0522-686970 

Villa Sjötorp – Hotell 

https://www.villasjotorp.se/sv, tfn 0522-20174 

Kärrstegens Gård – B&B 

info@karrstegensgard.se, tfn 0733-200691 

Fler frågor om logimöjligheter? Ring turistbyrån tfn 0522-587178. 

Frågor och mer info:

Bo Gullberg +46 706464643, bosse@bogullberg.se

Magnus Timerdal +46 709998943, magnustimerdal@me.com

Mikael Lindell, +46 706114951, mikael.lindell@lmstrategi.se

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning