DF 65 Regional Ranking Syd/sydost, Ronneby 6/11

Söndag den 6:e November seglar vi årets sista regionala ranking.

Platsen är Hamnen Ekenäs, Ronneby

Tävlingsnivå:  Grön

Båtklass:  DragonForce 65

Kontakt: Magnus Timerdal, 070 999 89 43, magnustimerdal@me.com

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E med ändringarna att samtliga bojar får beröras och att zonen utökad till 6 båtlängder

1.2    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 24.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 4/11 via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 4/11. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering, rorsmansmöte och besiktning 

4.1 Registrering i anslutning till vald seglings plats senast kl. 10.00. Vald seglingsplats påannonseras senast dagen innan. 

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter som tillhandahålls vid registrering. 

6. Genomförande 

6.1 Minst 6 kappseglingar är planerade. 

6.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 16. Maximalt antal grupper är 3 med 8 seglare i varje grupp. Vid 11 deltagare eller färre genomförs ingen gruppindelning. En seglare utses inför varje delsegling att ansvara för start och målgång, samt övervaka regelefterlevnad. Seglaren tilldelas snittpoäng i aktuell delsegling.

7. Kappseglingsområde och bana 

7.1 Kappseglingarna genomförs i hamnområdet Ekenäs.
Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

7.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 2A – 2B– mål

8. Poängberäkning 

8.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

8.2 Seglare utanför regionen påverkar ej rankinggrundande resultat

Parkering.

Vid Karöbryggan, Ekenäs

Program

Registrering och rorsmansmöte i 10:00

Första start ca 10:15

Lunchen kommer att hållas så kort som möjligt. Egen medhavd lunch är att rekommendera.

Ingen ny omgång startas efter 16:00

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0