DF65 Hovmantorp 19 september Region Sydost

INBJUDAN – Regional tävling i Hovmantorp

Gruppindelning i enlighet med aktuell ranking.

OBS! Skepparmöte kommer att hållas i direkt anslutning till seglingsområde 3 Gökaskratts Camping. Även lördagens aktivitet från 14.00 utgår från samma plats.

Söndag den 19:e september seglar vi årets första regionala tävling.

OBS! Tävlingen är även öppen för rankingpoäng för regionala seglare från region syd.

Lördag 18/9 med start 14.00 kommer det att hållas ett separat program med träning och rigg trimnings kurs under ledning av SWE 8 Magnus Timerdal. För boende kontakta Magnus på 070 999 89 43. På kvällen planeras även ett överrasknings event. Maila Magnus om du är intresserad av aktiviteterna på lördag. magnustimerdal@me.com

Platsen är Hovmantorp.

Seglingarna genomförs i enlighet med RF:s och SSF:s riktlinjer 2021-06-01. Här gällande råd och rekommendationer generellt: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19” 

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 24.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 16 september via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 16 september. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering, rorsmansmöte och besiktning 

4.1 Registrering och rorsmansmöte görs i anslutning till Hovmantorps Segelsällskap se karta.
senast 2021-09-19 kl. 09.00

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att vid registrering. 

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 16. Maximalt antal grupper är 3 med 8 seglare i varje grupp.

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs på sjön Rottne. Se bild.
Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 1A – 1B– mål

9. Protester och straff
9.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.
9.2 KSR appendix T gäller.

10. Poängberäkning 

10.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

10.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för distriktsranking
10.3 Seglare utanför regionen påverkar ej rankinggrundande resultat

Parkering.

Se karta

Program

Registrering och rorsmansmöte 09:00

Första start ca 09:30

Lunchen kommer att hållas så kort som möjligt. Egen medhavd lunch är att rekommendera.

Ingen ny omgång startas efter 16:00

Färdbeskrivning: Från Storgatan sväng av mot Ingelstad och passera den västra järnvägsövergången. Sväng första vänster vid blomsteraffär. Håll vänster efter backen. Åk ut på gång och cykelbana. Håll vänster upp på grusväg. Parkera vid båtklubben. Hovmantorps Segelsällskap ligger på andra sidan ån. Promenera över bron. Seglingsområde 3 följ skyltning Camping Badplats.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning