DF65 Landskrona 2 oktober Region Syd+Sydost

INBJUDAN – Regionstävling i Landskrona

Datum:                              Söndag 2 oktober
Plats:                                  Landskrona
Tävlingens nivå:               Grön
Båtklass:                            DragonForce 65
Arrangör:                           DF 65 förbundet
Kontakt: 
Rolf Andersson 0721521699,rolf.andersson@brevboxen.se 

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2 Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns här.

1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 36.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt aktuell ranking med förtur för seglare från region Syd+Sydost samt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 26 september via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 27 september. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i anslutning till segelplatsen.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, och standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter utdelade vid registrering. 

6. Program

6.1 Söndag 2 oktober   09.00   Registrering  och Skepparmöte                 
                                               09.30          Första varningssignal 
                                                Ca 12.30    Lunchpaus
                                               15.00         Ingen ny omgång startar efter denna tid

7. Genomförande 

7.1 Minst 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Vid gruppindelning THS, gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 18. Maximalt antal grupper är 3 med 12 seglare i varje grupp.

7.3 Om inte THS används, så kommer det att vara två seglare som är funktionärer i varje race. Funktionärer är rullande, d v s man byter efter varje race. Dessa funktionärer sköter start, mål och är domare i respektive segling. Funktionärer får RDG enligt KSR A9.a (snitt på övriga seglingar för hela dagen). 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i Lundåkrahamnen.
Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

 9. Banan

9.1 Startlinjen är mellan två bojar.

9.2 Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas 
Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. 
Rundningsmärkena är bojar.

9.3 Mållinjen är samma som startlinjen.

9.4 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att segla.

9.5Maxtid för första båt i mål är 20 min

9.6 En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.

10. Protester och straff

10.1 Direktdömning enligt IRSA Addendum Q.

10.2 KSR appendix T gäller.

11. Poängberäkning 

11.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet,
med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

11.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för att räknas in i riksranking

11.3 Andra regioners seglare påverkar ej rankinggrundande resultat

 

Parkering.

Lundåkrahamnen

(lundakrahamnen.se)

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 15
First NameLast NameNationSail numberClubGrand Master (65+)
Rolf Andersson SWE 93 BoSS Ja
Hans-Bertil Johansson SWE 30 Malmö SS Ja
Bo Lindsjö SWE 59 Mss Ja
Hans Larsson SWE 36 SRSS Ja
Jan Sölve SWE 719 Simrishamn Ja
Lennart Kvist SWE 1313 Simrishamn Ja
Göran Ingers SWE 574 RHSS Ja
Lars Emilsson SWE 34 Simrishamn
Birger Falkbøll DEN 56 FLSK Ja
Curt Rådenholt SWE 329 RHSS Ja
Dennis Jørgensen DEN 888 Rødvig
Ingmar Fransson SWE 102 Rhss Rc Ja
Roland Selin SWE 443 Råå Ja
Magnus Timerdal SWE 8 srss
Bjarne Jönsson SWE 1172 SimSS

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning