DF65 Regional Ranking syd/sydost 12/6 Hovmantorp

Söndag den 12:e Juni seglar vi årets första regionala tävling.

OBS! Samling vid Gökaskratts Camping. Seglingsområde 3

OBS! Tävlingen är även öppen för rankingpoäng för regionala seglare från region syd

Platsen är Hovmantorp.

Tävlingsnivå:  Grön

Båtklass:  DragonForce 65

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E med ändringarna att samtliga bojar får beröras och att zonen utökad till 6 båtlängder

1.2    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet och ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Max antal deltagare är 24.

2.5 Vid överteckning sker uttagning enligt datum för anmälan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 9 juni via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se

3.2 Anmälningsavgiften är 120 kr och betalas till DF65-förbundet via Swish till 1236034375 eller bankgiro 769-5869 senast 12/6. Ange tävling, namn, båttyp, segelnummer och ev. grand master.

4. Registrering, rorsmansmöte och besiktning 

4.1 Registrering i anslutning till vald seglings plats senast kl. 10.00. Vald seglingsplats påannonseras senast dagen innan.

4.2 Tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, samt eventuella kompletterande seglingsföreskrifter som tillhandahålls vid registrering. 

6. Genomförande 

6.1 Minst 6 kappseglingar är planerade. 

6.2 Tävlingen genomförs med gruppindelning i enlighet med självregleringsprincipen. Självregleringsprincipen innebär att ansvar för start, målgång samt dömning i enlighet med direkt dömning, tilldelas seglare från vilande grupp/grupper. Maximalt startande i en enskild delsegling är 16. Maximalt antal grupper är 3 med 8 seglare i varje grupp. Vid 11 deltagare eller färre genomförs ingen gruppindelning. En seglare utses inför varje delsegling att ansvara för start och målgång, samt övervaka regelefterlevnad. Seglaren tilldelas snittpoäng i aktuell delsegling.

7. Kappseglingsområde och bana 

7.1 Kappseglingarna genomförs på sjön Rottne. Se bild.
Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

7.2 Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Startlinjen ca 1/3 upp från länsmärken.
Banan seglas: Start – 1A – 1B– 2A – 2B– mål

8. Poängberäkning 

8.1 I enlighet med RRS appendix A, lågpoäng systemet, med ändringen att var fjärde segling får räknas bort. 

8.2 Minst 6 kappseglingar per deltagare ska genomföras för distriktsranking

8.3 Seglare utanför regionen påverkar ej rankinggrundande resultat

Parkering.

Se karta

Program

Registrering och rorsmansmöte 10:00

Första start ca 10:15

Lunchen kommer att hållas så kort som möjligt. Egen medhavd lunch är att rekommendera.

Ingen ny omgång startas efter 16:00

Färdbeskrivning: Från Storgatan sväng av mot Ingelstad och passera den västra järnvägsövergången. Sväng första vänster vid blomsteraffär. Håll vänster efter backen. Åk ut på gång och cykelbana. Håll vänster upp på grusväg. Parkera vid båtklubben. Hovmantorps Segelsällskap ligger på andra sidan ån. Promenera över bron. Seglingsområde 3 följ skyltning Camping Badplats.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till magnustimerdal@me.com för manuell borttagning