Digitalt Årsmöte 2021

Med hänvisning till spridningen av COVID-19, coronavirset, kommer föreningens årsmöte hållas digitalt den 14 april 20.00.

Här kommer all information att samlas.

Anmälan är nödvändig för upprättande av röstlängd. Anmälan om deltagande skickas till mailadress: df65swe@gmail.com senast 9 april. Instruktioner för deltagande skickas senast 13 april till anmälda deltagare.

Kallelse och dagordning se länk:

http://media.dragonforce65.se/2021/03/Kallelse-årsmöte-DFsailingSweden-2021.pdf

Motioner: (sändes senast 7 april till calle.malmberg@me.com )

Möteshandlingar:

Anmälda 20210411 skickas till df65swe@gmail.com

Rolf Andersson
Christer Sörvik
Magnus Bood
Richard Malm
Rolf Danehammar
Göran Sjöberg
Rolf Berg
Mats Hagman
Peter Axell
Peter Johansson
Olle Krogh
Janne Johansson
Hans Bertil Johansson
Calle Malmberg
Peter Wallin
Lars-Erik Lundin
Mathias Olsson
Mats Claesson
Bo Gullberg
Andreas Birath
Magnus Timerdal