KLM DF95 – Halmstad

DF95 KLM 2-3 November

Arrangör HaSS, Halmstads Segel Sällskap

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, appendix E samt df95 klassregler.
Dessa finns på hemsidan.
Vi seglar från 1 Jan 2019 under RRS, våra tidigare undantag gäller ej längre.
Samtliga riggar, A B C D som är godkända enligt internationella regeln får användas. Stickprovsmätning av utrustning kommer att ske.

Övriga frågor tar vi på skepparmötet.
GLÖM INTE ATT DF95 GLOBALS 2022 KOMMER ATT SEGLAS PÅ BARBADOS!

2018 års KLM, Saltis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Villkor för deltagande
Medlemskap i Svenska DF65-förbundet, anmälan senast 15 oktober, anmälningsavgift 300 kr och betalas med Swish (DF 65 förbundet).
Swish 123 603 43 75, alternativt BG: 769-5869

Program 2 nov. Rorsmansmöte kl 10:00 i klubbhuset. Första start ca 10:30. Ingen segling startas efter kl 16:30.
3 nov. Kort rorsmansmöte kl 09:15 i klubbhuset. Första start kl 09:30. Ingen segling startas efter kl 16.00. Minst 12 seglingar över båda dagar är planerade.
Avslutning i klubbhuset med prisutdelning senast kl 16:15. Lunchuppehåll båda dagarna ca 45 min vid lämplig tidpunkt. Ytterligare info, se ”lokal information” nedan.

Genomförande Vid fler deltagare än 24, sker indelning i grupper enligt HMS 2016. Det kan även blir gruppindelning vid färre än 24 startande båtar, arenan får avgöra pga plats.

Bana Banan är en kryss-länsbana med spridarmärke och en “gate” som länsmärke. Vi kommer försöka anpassa banlängd så 2 varv tar max 12-15 minuter och ha tillräckligt lång startlinje så alla får plats.

Poängberäkning Förstahandsvalet är lågpoängberäkning, andra är enligt HMS2016, se ovan “Genomförande”

Priser Pris till de tre bästa.

Lokal information: Adressen är Småbåtsgatan , 302 90 Halmstad. Lokal kontakt är
Jonas Samson jonasswe@icloud.com 0729630990
Världens bästa Pelle kommer flippa burgare till 50kr/lunch både lördag och söndag, han tar helst swish!
Träning 1 nov från kl 14.00.
Klicka här för ”visit Halmstad” angående boende.

Anmälan:

Redan Anmälda:

Antal registreringar: 0

Avanmälan görs via mail till petter_k@hotmail.com för manuell borttagning