Reservplats till inomhusmästerskap 2016

Det är som sagt fulltecknat, men du kan sätta upp dig på en reservplats.
Om någon avanmäler sig från regattan kommer vi erbjuda reservisterna platsen (turordning efter registreringsdatum)

Redan anmälda:

Antal registreringar: 0