SI – SM VADSTENA 2021

Seglingsföreskrifter

Svenska Mästerskapen 2021 för DF65

Datum:         28-29/8 2021

Plats:            Vadstena

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass:     DragonForce 65

Arrangör:     Segelsällskapet Vättern Vadstena (SSV) i samarbete med DF65-förbundet

1.      Regler

  1. Kappseglingarna direktdöms enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i bilaga A.
  1. KSR 31 ändras så att en båt får beröra ett rundningsmärke, men inte ett start- eller målmärke.

2.      Ändringar i seglingsföreskrifterna och information

2.1    Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan senast 10 minuter före det heat de ska börja gälla.

2.2    När ett styrområde enligt KSR E3.1 eller ett sjösättningsområde enligt KSR E3.2 är beslutat av kappseglingskommittén kommer det att muntligen delges de tävlande senast 10 minuter innan det ska börja gälla.

3.      Genomförande och starten

3.1    Vid gruppindelning enligt HMS, eller THS enligt bilaga B, kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking eller lottning, vilket anslås på anslagstavlan.

3.2    Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra fördelning till grupper och heat eller avbryta en påbörjad omgång.

3.3    Kappseglingskommittén kommer att från styrområdet att ropa ut vilka båtar som ska starta i nästa heat senast fem minuter innan heatet startar. Sådant utrop kan ske under ett pågående heat.

3.3    Ett heat startas enligt KSR E3.4. En båt som startar senare än tre minuter efter startsignalen räknas som inte startande (DNS).

4.      Banan

4.1    Startlinjen är mellan två röd/vita flaggbojar.

4.2    Banan är en kryss/länsbana med offsetmärke och gate, som seglas 
Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – Mål. 
Rundningsmärkena är röd/vita flaggbojar.

4.3    Mållinjen är samma som startlinjen.

4.4    Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en kappsegling tar cirka 10 min att segla.

4.5    Maxtid för första båt i mål är 20 min

4.6    En båt som inte går i mål inom 5 min efter att första båt har gått i mål, får den placering den har på vattnet. Detta ändrar KSR 35 och A5.

5.      Protester och ansökningar om förhandling

5.1    Protester och ansökningar om förhandling ska meddelas protestkommittén så snart som möjligt efter att sista båt har gått i mål i heatet.

5.2    Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, meddelas parterna muntligen inom tio minuter efter att kappseglingen avslutats.

Datum: 2021-08-17 16:10