SM DF65 3-4 september Falun

Inbjudan

Svenska Mästerskapen 2022 för DF65

Datum:         3-4/9 2022

Plats:            Falun

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass:     DragonForce 65

Arrangör:     Runns Segelsällskap (RUSS) i samarbete med DF65-förbundet

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E.

1.2    Kappseglingarna kommer att direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-båtar, som finns i seglingsföreskrifterna.

1.3    En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning.

2.      Villkor för att delta

2.1    Tävlingen gäller öppen klass och den tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.2    Tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.3    Tävlande ska ha erlagt medlemsavgift till DF65-förbundet.

2.4    Deltagarantalet är begränsat till max 54.

2.5    Svensk ranking kommer att användas för uttagning vid överteckning. RUSS tilldelas 2 platser att fördela enligt egna principer.

2.6    Utländska deltagare tilldelas plats om överteckning ej är aktuellt.

3. Anmälan 

3.1  Anmälan ska göras senast 14/8 via Sailarena.

3.2    Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas med Swish i RUSS webbshop senast den 21/8. Glöm inte att ange namn och segelnummer. Lunchpaket och After Sail ingår i anmälningavgiften. Regattamiddagen bokas i webbshopen.

4.      Registrering och besiktning

4.1    Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (RUSS klubbhus) senast 
2022-09-03 kl 09:30

4.1    Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens. 

4.2    En båt kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassreglerna.

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på tävlingens webbplats samt anslås på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen/startplatsen.

6.      Tidsprogram

6.1 Program
2/9         15.00 – 17.30        Registrering och träningsrace
              18.00                      After Sail i klubbhuset

3/9         08.30 – 09.30        Registrering
              09:30                      Välkommen och skepparmöte
              10.00                      Första start för dagen
              16.00                      Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
                                             After Sail I klubbhuset.         

     19.00                     Regattamiddag i klubbhuset                   

4/9         09.00                      Skepparmöte
              09:30                      Första start för dagen
              15.00                      Ingen start av ny kappsegling efter den tiden
              15.30                      Prisutdelning           

7.      Genomförande

7.1    Kappseglingskommittén kommer att försöka genomföra så många kappseglingar som är möjligt inom den tid som anges i punkt 6.

7.2    Vid upp till cirka 15 tävlande båtar kommer kappseglingarna att genomföras som en rak serie. Om antalet tävlande båtar överskrider ca 15 kommer MYA Heat Management System 2016 (HMS) att tillämpas alternativt gruppindelning enligt Tysk Heat-Segling (THS).

7.3    Vid gruppindelning enligt HMS eller THS kommer fördelning till grupper och heat ske enligt ranking eller lottning, vilket anslås på anslagstavlan.

7.4    Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra fördelning till grupper och heat eller avbryta en påbörjad omgång.

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs på piren invid RUSS klubbhus. Exakt plats meddelas vid skepparmötet, och kan ändras under dagens lopp.

8.2    Banan är en kryss/länsbana med “offset-boj” vid kryssmärket och ”gate” vid länsmärket. Start- och mållinje placeras ca 1/3 upp från länsmärken.  
Banan seglas: Start – 1A – 1B – 2A/2B – 1A – 1B – 2A/2B – mål

9.      Protester och straff

9.1    Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finns lämpligt och avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 65.2.

9.2    KSR appendix T1 gäller.

10.    Poängberäkning

10.1  Poängberäkning sker enligt KSR appendix A och A5.3 samt med de ändringar som följer av HMS eller THS.

10.2  KSR A2.1 ändras så att efter fyra genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas bort. Och så vidare för var åttonde kappsegling.

10.3  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

10.4  Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.

11.    Priser

11.1  Svenska Seglarförbundets Mästerskapspriser samt priser till de 10 första seglarna, Pris kommer delas ut till bästa Grand Master.

11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente, kapitel 8 Mästerskap.

11.3  Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

Datum: 2022-04-13

Bilaga till inbjudan.

  • Klubbhus med kök, duschar, bastu och WC. Vägbeskrivning hittar du på  www.russ.se/om-rss/hitta-hit/
  • Husbilsparkering, dock begränsat antal, inkl 220V. Fler platser (utan el) finns strax intill tävlingsområdet.

Boendealternativ:

Tyvärr har båda vandrarhemmen stängt (ett för ombyggnad)

  • Clarion Hotel Bergmästaren (i city, avstånd 5 km) 023-701700 
  • Scandic Hotel, intill Lugnets skidstadion (avstånd 6 km), 023-6692200 
  • First Hotel Grand (i city, avstånd 5 km) 023-794880
  • Främby Udde, husbils- och husvagnscamping samt stugor, mittemot RSS hamn, tvärs över viken. 2 min med båt, 10 min med bil. 010-5851340, info@falunstrandby.se

Vi skjutsar med båt om så önskas. 

Frågor och mer info:

Mikael Lindell, +46 706114951, mikael.lindell@lmstrategi.se

Mer besöksinformation hittar du på www.visitdalarna.se